12.6 C
Athens
January 26, 2020
Image default
EUROBANK

Γιώργος Βαρελτζίδης (Eurobank): Αυτός είναι ο οδηγός των επενδύσεων για το 2020

Τη συνέχιση της πτωτικής πορείας των επιτοκίων στις καταθέσεις και το 2020 προαναγγέλει στη συνέντευξή του στο Mononews ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ιδιωτών στη Eurobank κ. Γιώργος Βαρελτζίδης, εξηγώντας ότι, η Ελλάδα ακολουθεί την τάση της ραγδαίας αποκλιμάκωσης που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε αυτό το περιβάλλον η δημιουργία χαρτοφυλακίων με επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά οχήματα μπορούν να εξασφαλίσουν θετικό πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα για τον ιδιώτη, που επιδιώκει τη δημιουργία ενός μελλοντικού κεφαλαίου, σημειώνει ο κ. Βαρελτζίδης, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση, προκειμένου να καλύψει κάποιος με βέλτιστο τρόπο τις αποταμιευτικές και επενδυτικές ανάγκες του.

 Που διαμορφώνονται σήμερα τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις και πόσο πιθανό είναι να δούμε και στην Ελλάδα αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις;

Είναι γεγονός ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα επιτόκια καταθέσεων είναι από μηδενικά έως αρνητικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και της υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής που ακολουθείται από την ΕΚΤ προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.

Η πολιτική των μηδενικών έως και αρνητικών επιτοκίων, όπως φαίνεται, θα συνεχιστεί για αρκετό διάστημα ακόμα. Αυτό τεκμαίρεται από το γεγονός ότι τόσο το βραχυπρόθεσμο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ είναι αρνητικό (-0,50%) όσο και ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια που ορίζονται από τον δείκτη αναφοράς του 10ετούς ομολόγου του γερμανικού Δημοσίου βρίσκονται σε αρνητικά επίπεδα.

Η Ελλάδα ακολουθεί την τάση που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά και όπως βλέπουμε έχει ήδη ξεκινήσει η ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στους καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης (ταμιευτήρια, όψεως, τρεχούμενοι) προσφέρονται σχεδόν μηδενικά επιτόκια, ενώ τα επιτόκια των Προθεσμιακών Καταθέσεων σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 0,2%-0,4%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια δέσμευσης.

Γενικώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα επιτόκια και των προθεσμιακών καταθέσεων συμπεριλαμβανομένων, ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς, που στην παρούσα συγκυρία είναι πτωτική και αναμένεται να συνεχισθεί έτσι και την επόμενη χρονιά.

Ποιες εναλλακτικές δυνατότητες υπάρχουν για να βελτιώσει κάποιος την απόδοση των χρημάτων του;

Σε ένα περιβάλλον με αυτά τα χαρακτηριστικά παρατηρούμε ότι έχουν αυξηθεί οι εισροές σε επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα μακροπρόθεσμου ορίζοντα που έχουν χαρακτηριστικά συσσώρευσης κεφαλαίου για το μέλλον.

Αυτό οφείλεται στο ότι ο παραδοσιακός καταθέτης αναζητεί αποδόσεις που θα του εξασφαλίσουν θετικό πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα (δηλαδή το υπόλοιπο εάν από την ονομαστική απόδοση αφαιρέσουμε την επίπτωση του πληθωρισμού).

Η επιλογή τέτοιου είδους προϊόντων πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο επενδυτικό προφίλ του κάθε ιδιώτη συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες όπως η εμπειρία του, η ανοχή στο ρίσκο αλλά και ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας.

Η δημιουργία χαρτοφυλακίων με επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά οχήματα μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξή των οικονομικών στόχων του ιδιώτη επενδυτή όπως είναι η δημιουργία ενός μελλοντικού κεφαλαίου, η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος του, ή η χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών του.

Τα εν λόγω εργαλεία διαθέτουν μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως η ενεργητική διαχείριση από επαγγελματίες, η ευρεία διασπορά των επενδύσεων σε κλάδους και γεωγραφικές περιοχές αλλά και η πλήρης διαφάνεια και συμμόρφωση σε νόμους και κανόνες που θέτουν οι αντίστοιχες Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς.

 Πόσο διατεθειμένοι είναι οι Έλληνες αποταμιευτές να αναλάβουν περισσότερο ρίσκο;

Στην Ελλάδα η διείσδυση των επενδυτικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων συσσώρευσης κεφαλαίου παραμένει περιορισμένη, τόσο σε σχέση με τις παραδοσιακές καταθέσεις όσο και σε σχέση ακόμη και με τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου (και άρα παρόμοιου προφίλ) όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της McKinsey μόλις 2/100 Έλληνες έχουν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, ενώ αντίστοιχα 5/100 Πορτογάλοι και 16/100 Ιταλοί είναι ενεργοί επενδυτικά. Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των Ελλήνων καταθετών, πέραν της επίδρασης που είχε εξ ορισμού η κρίση, ανήκει στην κατηγορία του συντηρητικού επενδυτή και διαθέτει σχετικά μικρή εμπειρία και ανοχή στη διακύμανση των αγορών και κατ’ επέκταση των κεφαλαίων του.

Ένα τυπικό χαρτοφυλάκιο γι’ αυτόν τον επενδυτικό χαρακτήρα θα μπορούσε να έχει την εξής διάρθρωση: 60% σε καταθέσεις, 30% σε ομόλογα και 10% σε μετοχές.

Κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να τηρεί τη βασική αρχή της εκτεταμένης διασποράς καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι παραπάνω τοποθετήσεις να γίνονται με ευρεία κατανομή μέσω διαφορετικών επενδυτικών οχημάτων, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας (π.χ. κυκλικούς, αμυντικούς) όσο και σε γεωγραφικές περιοχές (π.χ. Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία).

Ποια είναι η σημασία της επαγγελματικής διαχείρισης στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον των αρνητικών αποδόσεων στις καταθέσεις.

Οι περισσότεροι ιδιώτες καταθέτες δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την επαρκή πληροφόρηση και το χρόνο για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν οι ίδιοι αποτελεσματικά ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Εδώ εισέρχεται ο ρόλος του Χρηματοοικονομικού Στελέχους της Τράπεζας που καλείται να αναπτύξει μια στενή συνεργασία και επικοινωνία και κυρίως μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει για αυτόν την κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση, καλύπτοντας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις αποταμιευτικές και επενδυτικές ανάγκες του.

Στη Eurobank, μέσω της υπηρεσίας Personal Banking, έχουμε αναδείξει σε άμεση προτεραιότητα την προσωπική εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη από έναν αποκλειστικό Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο Σχέσης (Personal Banker).

Ο Personal Banker της Eurobank είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και καταρτισμένος και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας ώστε να παρέχει το μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες της Τράπεζας.

Επιπροσθέτως, ο χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που του παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία ώστε να προσφέρει προσωποποιημένη προσέγγιση των αναγκών των πελατών με τους οποίους έρχεται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία.

Ο ρόλος του είναι να διερευνήσει τις ανάγκες του πελάτη, να τον βοηθήσει στην οριοθέτηση των οικονομικών του στόχων και στην επιλογή των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο για εκείνον επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Ενδεικτικά ένα τυπικό χαρτοφυλάκιο που μπορεί να συνθέσει ο πελάτης σε συνεργασία με τον Personal Banker της Eurobank θα μπορούσε να αποτελείται από τα παρακάτω επενδυτικά οχήματα:

(α) Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης που προσφέρουν χαμηλή μεταβλητότητα ανεξαρτήτως του οικονομικού κύκλου

(β) Μεικτά Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία επενδύουν στις τρεις κατηγορίες επένδυσης (καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές) και παράλληλα προσφέρουν ευρεία γεωγραφική και κλαδική διασπορά.

(γ) Αμοιβαία Κεφάλαια στις Παγκόσμιες Ομολογιακές και Μετοχικές Αγορές ή/και Αμοιβαία Κεφάλαια Αναδυομένων Αγορών. Να σημειωθεί ότι τοποθετήσεις σε προϊόντα με συγκεκριμένο επενδυτικό σκοπό και γεωγραφικές περιοχές είναι πιο επιθετικές και θα πρέπει καταρχήν να ταιριάζουν στο προφίλ του επενδυτή και να αφορούν σε μικρότερα ποσά του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

(δ) Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα Περιοδικών ή Εφάπαξ χρηματικών καταβολών και Unit Linked, δηλαδή με προϊόντα που συνδυάζουν ταυτόχρονα επενδύσεις κεφαλαίων και ασφαλιστικές καλύψεις. Τα Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια καθώς στοχεύουν στην κάλυψη μακροχρόνιων αποταμιευτικών και επενδυτικών αναγκών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω προϊόντα δημιουργούνται από τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και από την Eurolife Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου Fairfax.

Τέλος, μετά τη δημιουργία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ιδιαίτερη αξία έχει η συστηματική παρακολούθηση και αναδιάρθρωση αυτού σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στην οικονομική/οικογενειακή κατάσταση του πελάτη ή σημαντικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Personal Banker ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου του κάθε πελάτη και, έχοντας άμεση πληροφόρηση για τις εξελίξεις στην εγχώρια και παγκόσμια οικονομία από το διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο τμήμα οικονομικών αναλύσεων της Eurobank, τον ενημερώνει και προβαίνουν από κοινού σε πιθανή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου.

Ο στόχος είναι πάντα η μεγιστοποίηση των αποδόσεων των κεφαλαίων του πελάτη μέσα από ένα εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στις προσωπικές ανάγκες του.

Related posts

Eurobank: Σε “θετικό” αναβαθμίζει το outlook η Moody’s

banks

Eurobank: Στο 5,23% αυξήθηκε το ποσοστό της RWC

banks

Πώληση χαρτοφυλακίων ακινήτων από την Eurobank

banks

Εκτός MSCI Greece οι Πειραιώς, Εθνική, Eurobank

banks

Η Eurobank στη νέα εποχή “Open Banking” για τις Ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

banks

Eurobank: H κίνηση – ματ για τη μείωση των NPEs, το SPV και η απορρόφηση της Grivalia

banks

Leave a Comment