6.1 C
Athens
January 21, 2020
Image default
COVER STORY

ΕΤΕ: Μείωση καταστημάτων και προσωπικού στο (υπέρ;)αισιόδοξο πλάνο μετασχηματισμού

Μια αποδοτικότερη για τους μετόχους τράπεζα, μέσω ψηφιακού άλματος και πλήρους αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να μειωθούν τα κόστη, υπόσχεται η «ατζέντα 2022» που παρουσιάζει τώρα η διοίκηση της Εθνικής στους επενδυτές.

Η τράπεζα θα έχει εξυγιάνει πλήρως τον ισολογισμό της, μειώνοντας τα NPEs περίπου στο 5% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και θα έχει αυξήσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-ROE) στο 11%, με δείκτη Common Equity Tier I περίπου στο 15%. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι υψηλότερος καθώς η Εθνική σκοπεύει, βάσει της υποχρέωσης που έχει αναλάβει έναντι του SSM, να προχωρήσει την περίοδο 2021-22 σε εκδόσεις Tier II ομολόγων ύψους 3 δισ. ευρώ.

Το πλάνο μετασχηματισμού προβλέπει ότι στο τέλος του 2022 η Εθνική, με αντίστοιχα των σημερινών επίπεδα χορηγήσεων και ελαφρώς υψηλότερες καταθέσεις, θα έχει σημαντική αύξηση (σ.σ. από 30% ως 60%) στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες δανείων λιανικής και επιχειρήσεων, εξέλιξη που σε συνδυασμό με το εμπροσθοβαρές κλείσιμο καταστημάτων και την ακόλουθη μείωση προσωπικού θα οδηγήσει τον δείκτη εξόδων προς έσοδα στο 45% από 75% σήμερα.

Ειδικότερα, η τράπεζα αναμένει συνολική αύξηση 400 εκατ. στα βασικά έσοδα έως το 2022, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στο 1,27 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 1 δισ. το 2018 και τα έσοδα από προμήθειες να διαμορφώνονται στα 350 εκατ. ευρώ το 2022 από 228 εκατ. το 2018. Τα καθαρά δάνεια στο τέλος του 2022 αναμένεται να ανέρχονται στα 30 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις εκτιμάται ότι θα ανέρχονται στα 47,5 δισ. ευρώ έναντι 43 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018.

Μείωση των NPEs στα επίπεδα του 1,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022, που θα αντιστοιχούν περίπου στο 5% των συνολικών χορηγήσεων. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει φέτος να μειωθούν κατά 4,4 δισ. ευρώ, το 2020 κατά 2,3 δισ. ευρώ, το 2021 κατά 4,7 δισ. ευρώ και το 2022 κατά 2,9 δισ. ευρώ. Δηλαδή, συνολικά θα μειωθούν κατά 14,3 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Το 50% της παραπάνω μείωσης θα έρθει από πωλήσεις, τιτλοποιήσεις και ρευστοποιήσεις. Το πλάνο προβλέπει ότι μέχρι και το 2020 θα διενεργηθούν πωλήσεις χαρτοφυλακίων, με δάνεια λιανικής, πολύ μικρών επιχειρήσεων (SBL) και μεγάλων επιχειρήσεων.

Την περίοδο 2021-22 θα διενεργηθούν τιτλοποιήσεις, καθώς εκτιμάται ότι οι συνθήκες της αγοράς θα έχουν βελτιωθεί περαιτέρω. Επίσης προβλέπεται δημιουργία εσωτερικής πλατφόρμας για την αξιοποίηση των ανακτηθέντων ακινήτων.

Από το 1,7 δισ. των NPEs στο τέλος του 2022, περίπου το 1 δισ. θα αντιστοιχεί σε ρυθμισμένα δάνεια που παρουσιάζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Μείωση κατά 20% στις δαπάνες μισθοδοσίας

Το πλάνο μετασχηματισμού προβλέπει μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 20% έως το τέλος του 2022, μέσω εμπροσθοβαρούς μείωση του προσωπικού και μείωσης των καταστημάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των εργαζομένων στην τράπεζα από περίπου 8.850 άτομα στο τέλος του 2018 θα μειωθεί κατά 1.500 άτομα έως το τέλος του 2020 και περαιτέρω κατά περίπου 200 άτομα έως το τέλος του 2022. Το πλάνο προβλέπει ότι θα απασχολούνται στην τράπεζα στο τέλος του 2022 περίπου 7.150 εργαζόμενοι.

Ήδη η Εθνική τρέχει πρόγραμμα εθελουσίας, με άτυπο στόχο την αποχώρηση περίπου 1.000 εργαζομένων.

Αν ο στόχος επιτευχθεί, θα προκύψει ετήσια εξοικονόμηση δαπανών της τάξης των 50 εκατ. ευρώ και θα αποσβέσει το έκτακτο κόστος σε 24 μήνες.

Ο αριθμός των καταστημάτων θα μειωθεί σε περίπου 390 στο τέλος της φετινής χρονιάς από 460 στο τέλος του 2018. Συνολικά, η μείωση κόστους στην επόμενη τριετία εκτιμάται στα 125 εκατ. ευρώ.

Εστίαση σε υγιείς μικρές επιχειρήσεις και στο cross selling

Η ατζέντα μετασχηματισμού προβλέπει ταχεία μετάβαση των συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια και την εστίαση του δικτύου λιανικής σε πωλήσεις συμπληρωματικών προϊόντων και την παραγωγή προμηθειών ενώ προβλέπεται να υπάρξουν στελέχη που θα επιφορτιστούν λογαριασμούς υγιών μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν πελάτες της Εθνικής.

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια εκτιμάται ότι στην τετραετία θα ανέλθουν περίπου στο 25% από 8% σήμερα. Στόχος είναι τα μεικτά έσοδα από τόκους δανείων λιανικής να αυξηθούν κατά 30% στην τετραετία και να φθάσουν στο τέλος του 2022 στα 520 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα προμηθειών από δάνεια λιανικής επιδιώκεται, κατά το ίδιο διάστημα, να αυξηθούν κατά περίπου 60%, φθάνοντας στα 190 εκατ. ευρω στο τέλος του 2022.

Στις εταιρικές χορηγήσεις επιδιώκεται να αξιοποιηθούν οι μακροχρόνιες και στενές σχέσεις που διαθέτει η Εθνική με πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί, θα αλλάξει η δομή των καταστημάτων, συγκεκριμένα στελέχη θα επιφορτιστούν χαρτοφυλάκια εταιρικών πελατών και θα αναπτυχθούν όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για τη διευκόλυνση των συναλλαγών εταιρικών πελατών.

Στόχος είναι τα μεικτά έσοδα από τόκους εταιρικών δανείων να αυξηθούν κατά περίπου 60% και να φθάσουν στο τέλος του 2022 στα 670 εκατ. ευρώ από 421 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018. Τα καθαρά έσοδα θα αυξηθούν αντίστοιχα στα 120 εκατ. ευρώ (+50% σε σχέση με το τέλος του 2018). 

Related posts

UBS:Πως «βλέπει» τις τράπεζες-Στην κορυφή η Alpha Bank

banks

Morgan Stanley: Οι τιμές-στόχοι για τις τράπεζες

banks

Τράπεζες : H ιταλική «πίσω πόρτα» για την σωτηρία

banks

Κάτω από τα 600 εκατ. ευρώ το προσφερόμενο τίμημα για Εθνική Ασφαλιστική

banks

Factset: Τι «βλέπει» για τις ελληνικές τράπεζες

banks

Μάχη σε τρία μέτωπα θα δώσουν οι ελληνικές τράπεζες το 2019

banks

Leave a Comment