29.7 C
Athens
July 6, 2020
Image default
BUSINESS

Η Εurolife ERB ξέρει «τι έχει αξία για σένα»

Με το ερώτημα «Τι έχει αξία για σένα;» η Εurolife ERB στοχεύει να ανοίξει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τον καθένα ξεχωριστά, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης αυτά που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής του. Πρόκειται για μία προσπάθεια που, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, στόχο έχει να υπενθυμίζει σε κάθε άνθρωπο όλες τις επιδιώξεις και τις αξίες που τον παρακινούν καθημερινά. Σύμφωνα με τον όμιλο Eurolife ERB κύρια επιδίωξή του είναι να αφηγηθεί και να εξηγήσει το σκοπό της δραστηριότητάς του και του έργου του. Δραστηριότητα η οποία συνοπτικά εμπεριέχεται στην ασφάλιση όλων αυτών που έχουν αξία για τον κάθε άνθρωπο, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα στην πράξη πως μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει την αισιοδοξία, την ικανοποίηση, την προσδοκία για όλα αυτά που επιδιώκει κανείς για το μέλλον του.

Γνώση και ανθρώπινο δυναμικό

Ο ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB, μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο. Η ατζέντα των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Όπως τονίζουν τα στελέχη της εταιρείας, πέραν της άμεσης και έγκαιρης κατανόησης των αναγκών των πελατών τους, στις προτεραιότητες του ομίλου εντάσσεται η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών, ο σχεδιασμός και η προώθηση νέων προϊόντων, η αξιοποίηση των assets του, η ανάπτυξη νέων έργων και υποδομών τεχνολογίας. Επίσης, στο στρατηγικό του πλάνο περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ενίσχυση του στελεχιακού του δυναμικού, με στόχο να αποτελεί έναν employer of choice για νέους επαγγελματίες, από όποιο αντικείμενο κι αν προέρχονται. Να σημειωθεί ότι με την ώθηση της Fairfax και τη συνεργασία του με τη Eurobank και ένα ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα (περισσότεροι από 1.200 συμβεβλημένοι ασφαλιστικοί συνεργάτες) ο όμιλος έχει καταφέρει να διαθέτει οικονομική ευρωστία και να υπερκαλύπτει με άνεση τους απαιτούμενους δείκτες φερεγγυότητας. Ήδη στελεχώνει τις διάφορες διευθύνσεις του με ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων, από αναλογιστές και συμβούλους πωλήσεων, μέχρι marketing, data scientists και developers, επενδύει και σε ευέλικτες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το δίκτυο συνεργατών του, όπως επαγγελματική πιστοποίηση, επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση διαμεσολαβητών, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων. Επιπλέον, το ΠΜΣ Advanced Program in Management for Insurance Executives πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Καινοτομία

Τα επενδυτικά κεφάλαια του ομίλου Εurolife ERB έχουν ως κύρια κατεύθυνση την καινοτομία με έμφαση σε έργα για τον ψηφιακό του εκσυγχρονισμό αλλά και την ανανέωση των υποδομών του βασισμένες σε νέες τεχνολογικές πρακτικές, ώστε η εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες του να είναι πραγματικά σύγχρονη. Εξάλλου η τεχνολογία αιχμής αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία διαφοροποίησης και υπεροχής στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ομίλου αποτέλεσε βασικό στόχο της στρατηγικής της διοίκησης. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ολοκλήρωση του βασικού μέρους του ψηφιακού μετασχηματισμού περιελάμβανε σειρά έργων. Παράλληλα νέες τάσεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων δημιουργούν ένα σημαντικό πεδίο για πιο εύστοχη και αποτελεσματική κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της Eurolife ERB. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη τεθεί στην υπηρεσία της Eurolife ERB, μέσω της συνεργασίας της με τη DataRobot. Πρόκειται για λύση που χρησιμοποιεί μοντέλα αυτοματοποιημένης γνώσης (machine learning), δίνοντας πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό αλγορίθμων. Με ανάλυση δεδομένων, επιτρέπει αυτοματοποιημένη μάθηση για τάσεις, ζημιές, ακυρώσεις συμβολαίων κ.λπ.

Μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου και της τεχνολογικής του εξέλιξης αποτελεί το portal Eurolife Partners, μέσω του οποίου οι συνεργάτες της εταιρείας μπορούν να ετοιμάσουν προσφορές, να εκδώσουν και να παρακολουθούν συμβόλαια, να προχωρούν σε τιμολογήσεις, για όλες τις ροές του Ομίλου Eurolife ERB. Η πλατφόρμα Eurolife Connect, βοηθά κάθε πελάτη να έχει πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού προφίλ του στον Όμιλο, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες όπως συμβόλαια, αιτήματα αποζημιώσεων και πληρωμή ασφαλίστρων. Σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα και εργαλείο για τον όμιλο αποτελεί η πλατφόρμα Salesforce CRM, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση πελατών και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Salesforce, την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων CRM παγκοσμίως. Με τον τρόπο αυτό τα στελέχη του Ομίλου μπορούν να διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο τα αιτήματα των πελατών τους, δίνοντάς τους πλήρη εικόνα για τα προγράμματα, τα αιτήματα και τις συναλλαγές κάθε πελάτη, προσφέροντας προσωποποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Οικονομικές επιδόσεις

Ο όμιλος έχει σταθερά ισχυρή κερδοφορία, διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις με σκοπό να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους του. Ειδικότερα, είναι πρώτος σε κερδοφορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με 21,3 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη προ φόρων και 198,3 εκατ. ευρώ συνολικά κέρδη προ φόρων (2018). Είναι δεύτερος σε παραγωγή με 436 εκατ. ευρώ εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (2018), 2,8 δις. ευρώ σύνολο ενεργητικού και 194 εκατ. ευρώ συνολικό ποσό αποζημιώσεων (2018). Το 2018 υλοποίησε 2,5 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε έργα υποδομών και διαθέτει πάνω από 350 άτομα προσωπικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης του ομίλου Eurolife ERB εντάσσεται και το θετικό κοινωνικό αποτύπωμά του, με βάση το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί και στόχο έχει να επιστρέφει, κάθε χρόνο, μέρος της κερδοφορίας του Ομίλου στην κοινωνία. Το πρόγραμμα σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις σε 3 βασικούς πυλώνες (ποιότητα ζωής, παιδεία / πολιτισμός, επιχειρηματικότητα) και συνεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία με τη HOPEgenesis για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, μέσω εκπόνησης σχετικών ερευνών και την υλοποίηση οδοιπορικών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υπογεννητικότητα σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας. Κοινός τους στόχος είναι να σκιαγραφήσουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, αναδεικνύοντας τους παράγοντες που το δημιουργούν, καθώς και τις προεκτάσεις του στην κοινωνία και την οικονομία. Η συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έγινε με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού και της γνώσης με την υποστήριξη όλων των δράσεων του ΜΚΤ, όπως τον ετήσιο Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής, τα εκπαιδευτικά Summer Camps για παιδιά, τα interactive Workshops Σαββατοκύριακου για παιδιά και οικογένειες, το event Cycladic Late Night για νέους ενήλικες και τις εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές που ταξιδεύουν σε σχολεία ολόκληρης της χώρας. Η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή περιλαμβάνει την Πάγια Χορηγία του καλλιτεχνικού προγράμματος της Κεντρικής Σκηνής και υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματά της, με πιο πρόσφατη την περιοδεία της όπερας κουκλοθέατρου El retablo de maese Pedro σε εννεα πόλεις Βόρειας Ελλάδας. Η συνεργασία με την ethelon αφορά την ανάπτυξη εθελοντικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για τους εργαζόμενους της εταιρείας, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την υλοποίηση της Εβδομάδας Εθελοντισμού του Ομίλου, κατά την οποία οι εργαζόμενοι πρόσφεραν βοήθεια σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. H Eurolife ERB συμμετέχει και στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων για την υποστήριξη φορέων, παρέχοντάς τους τον εξοπλισμό και τα υλικά που χρειάζονται, ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Related posts

Νέο ασφαλιστικό προϊόν από την CNP ΖΩΗΣ

banks

Επέστρεψαν στα κέρδη οι Ευρωσύμβουλοι

banks

Πως απαντά η διοίκηση του ΟΤΕ στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΟΜΕ – ΟΤΕ

banks

British American Tobacco-Nobacco: Συνεργασία για ανακύκλωση 500 τόνων υλικών 

banks

Η Ελληνικά Καλώδια γιορτάζει τα εγκαίνια του έργου MOG της Elia

banks

Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δράσεις για το ΕΣΥ και τους εργαζομένους εν μέσω Covid-19

banks