17.1 C
Athens
June 1, 2020
Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: «Ομπρέλα» στήριξης στους επιχειρηματίες του τουρισμού

Ομπρέλα στήριξης ανοίγει στους επιχειρηματίες τουρισμού η Τράπεζα Πειραιώς, με πλήρη γκάμα υπηρεσιών που καλύπτει τόσο τις ανάγκες τους σε ρευστότητα, παρέχει διευκολύνσεις για την αντιμέτωπιση των δυσκολιών λόγω της πανδημίας και στηρίζει τα σχέδια τους για την επόμενη μέρα.

Για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων  η τράπεζα χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, όσο και ίδια μέσα ενώ έχει λανσάρει και το πρόγραμμα το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360°.

Ανάλογες κινήσεις αναμένεται να υιοθετήσουν και να ανακοινώσουν και οι τράπεζες Εθνική και Alpha.

Ενώ χθες  η Eurobank, ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί νέο πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 750 εκ. ευρώ για την επανεκκίνηση του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου. Ειδικότερα: «Παγώνει» τις δόσεις κεφαλαίου για φέτος και για ολόκληρη την επόμενη χρονιά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, για δάνεια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ήταν ενήμερα την 31η Δεκεμβρίου 2019. Χορηγεί άμεση ρευστότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε κεφάλαια κίνησης για τις συνολικές ανάγκες του 2020, αξιοποιώντας και τα μέτρα της Πολιτείας.          Παρέχει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ήδη από φέτος, τα κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται για την επανεκκίνηση και της επόμενης τουριστικής περιόδου του 2021. Και συνεχίζει τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων επενδύσεων στον κλάδο των ξενοδοχείων, ύψους περίπου 300 εκ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς από την πλευρά της, χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και ταυτόχρονα στηρίζει τους επιχειρηματίες τουρισμού με το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360°, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών αναγκών  των μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού, ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητά τους.

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360°  βασίζεται σε έναν κύκλο 360 μοιρών που στοχεύει στην ολιστική στήριξη της τουριστικής επιχείρησης και περιλαμβάνει πέντε βασικές ενότητες.

1.Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης της ρευστότητας της επιχείρησης μέσω προνομιακού λογαριασμού όψεως, τερματικών αποδοχής καρτών POS, ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών (όπως εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα ή διενέργεια μισθοδοσίας)  με προνομιακή τιμολόγηση.

2.Προσφέρει χρηματοδοτικά προγράμματα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών ρευστότητας. Χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις. Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με προνομιακή τιμολόγηση. Καθώς και «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

3.Σε συνεργασία με  το  yellowday, την υπηρεσία προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, δίνεται σε κάθε τουριστική επιχείρηση η δυνατότητα να γίνει πιο ανταγωνιστική και να επωφεληθεί χωρίς κόστος, από την  προβολή της επιχείρησης στα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, τη στοχευμένη επικοινωνία μέσω των προωθητικών ενεργειών της υπηρεσίας, την  άμεση είσπραξη των χρημάτων.

4.Σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, θυγατρική του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, παρέχονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως υποστήριξη για συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ, τη βράβευση με Green Key, την πιστοποίηση με Travel Life και το πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, καθώς και για τη δημιουργία ή ανάπτυξη κερδοφόρων e-shops), με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση της εικόνας αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

5.Η Τράπεζα Πειραιώς, ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής,  προτείνει σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης σχεδιασμένα από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες  για την τουριστική επιχείρηση.

Επίσης η Πειραιώς -σε  συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων–  συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο COSME που έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος COSME είναι η  ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες εξασφαλίσεις, καθώς παρέχεται εγγύηση COSME στο 50% της χρηματοδότησης, η ευνοϊκή τιμολόγηση, τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα (‘όπως κεφαλαίου κίνησης και την υλοποίηση επενδύσεων με ύψος χρηματοδότησης 15.000 – 750.000 ευρώ ή το  COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS, με ύψος χρηματοδότησης 4.000 – 300.000 ευρώ )

Να σημειωθεί ότι άμεσα αναμένεται η επέκταση της εγγύησης στο 80% του δανείου στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης του που έχει προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Επίσης με  το εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο «InnovFin SME Guarantee Facility», η  Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στηρίζει τις τουριστικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη καινοτόμο δραστηριότητα ή θέλουν να επενδύσουν σε νέες ιδέες.

Το «InnovFin» είναι ένα πρόγραμμα εγγυοδοσίας που στοχεύει στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται καινοτόμες και απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα προσωπικό. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από €25.000 έως και €7.500.000, με ευνοϊκούς όρους και με μειωμένες εξασφαλίσεις, μέσα από την εγγύηση InnovFin, στο 50% του δανείου. Και στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται η επέκταση της εγγύησης στο 80% του δανείου στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης του που έχει προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Παράλληλα η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις τουριστικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού προκειμένου όχι μόνο να περιορίσουν τις βαριές συνέπειες που ήδη προκαλεί η πανδημία στον κλάδο αλλά και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους, να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους, να επενδύσουν σε έργα εκσυγχρονισμού και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Συγκεκριμένα προσφέρει:

Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, χωρίς καταβολή τόκων για 2 χρόνια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα ενεργοποιείται πάλι σήμερα 20/5 και οι επιχειρήσεις υποβάλουν αιτήσεις στο www.ependyseis.gr/mis έως τις 28/5.

Το εργαλείο αυτό υλοποιείται μέσω του νέου υποπρογράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΤΑ). Η επιδότηση καλύπτει το 100% του επιτοκίου για τα 2 πρώτα χρόνια και είναι σταθερό. Τα δάνεια αυτά μπορεί να έχουν διάρκεια 2 – 5 χρόνια και προσφέρουν περίοδο χάριτος από 6 έως 12 μήνες

Βασική προϋπόθεση για να επωφεληθεί μια τουριστική επιχείρηση από την επιδότηση του επιτοκίου είναι να διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων της για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου

Εγγυήσεις για την παροχή νέων δανείων για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού.

Οι εγγυήσεις παρέχονται μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ και μπορούν να αξιοποιηθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού για νέο δανεισμό για την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα. Η εγγύηση μπορεί να καλύψει έως και το 80% του δανείου. Ο μηχανισμός αυτός έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα, τα δάνεια αυτά προϋποθέτουν μειωμένες εξασφαλίσεις και ταυτόχρονα έχουν προνομιακή τιμολόγηση.

Η περίοδος συμμέτοχης στο συγκεκριμένο προϊόν λήγει το Δεκέμβριο του 2020, ενώ η ενεργοποίηση του προϊόντος αναμένεται στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Το ποσό που μπορεί να πάρει η επιχείρηση ή ο αυτοαπασχολούμενος, ως εγγυημένο δάνειο μπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019 ή στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της για το 2019 ή να αντιστοιχεί στις τεκμηριωμένες ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης για τους επόμενους 12 ή 18 μήνες. Σε καμιά περίπτωση  δεν μπορεί να ξεπεράσει τα ανωτέρω όρια. Για την αξιοποίηση του εργαλείου αυτού οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εμφανίζονταν προβληματικές στις 31.12.2019 και κατά το χρόνο εξέτασης του αιτήματος για δανεισμό, δεν πρέπει να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται ανάλογα με το αίτημα τις ανάγκες της επιχείρησης και μπορεί να φθάνει έως τα 5 χρόνια. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα του στο www.ependyseis.gr/mis και απευθύνεται στην τράπεζα η οποία προχωράει στις αναγκαίες διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού που έχουν πληγεί από την πανδημία

Η δράση αυτή υλοποιείται από το υπουργείου Ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν πληγεί από την κρίση και συμπεριλαμβάνονται στις ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, να επιδοτηθούν σε ότι αφορά στους τόκους και την εισφορά του ν. 128 για τα δάνεια που ήδη έχουν.

Το συνολικό ύψους των επιχορηγούμενων τόκων ανά επιχείρηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €800.000.

Related posts

Νέα ηλεκτρονική δημοπρασία ιδιόκτητων ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινάει ο 3ος κύκλος του Project Future

banks

Ευ. Κυριακόπουλος: Βελτιώνεται η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών

banks

Χρήστος Μεγάλου: Οι ενέργειες μας αποδίδουν καρπούς

banks

Χρήστος Μεγάλου: «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια των νέων μας να εισέλθουν στην αγορά εργασίας»

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Προσφέρει την υπηρεσία Global Payments Innovations του Swift

banks

Leave a Comment