15.4 C
Athens
May 28, 2020
Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς είδε τα αποτελέσματα της τράπεζας η JPMorgan Cazenove, πού βλέπει ευκαιρίες και προοπτικές

Περιθώριο ανόδου 238,7% (σ.σ. σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα των 1,24 ευρώ χθες) «βλέπει» για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς η JPMorgan Cazenove, διατηρώντας αμετάβλητη, στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή, την τιμή στόχο (για 31 Δεκεμβρίου 2020) και σύσταση overweight.

Σε ανάλυσή τους μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, οι αναλυτές της JPMorgan επισημαίνουν δύο βασικά σημεία: αφενός ότι η Τράπεζα Πειραιώς έκανε ένα πολύ καλό κλείσιμο για τη χρήση 2019 και αφετέρου ότι τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είναι ευκαιρία για την τράπεζα.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της JPMorgan Cazenove, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε για το 2019 καθαρά κέρδη 270 εκατ. ευρώ, από ζημίες 181 εκατ. πριν από έναν χρόνο, ενώ, σε τριμηνιαία βάση, τα κέρδη του τετάρτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 192 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά μεταφράζονται σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 5,1% για το σύνολο της χρήσης, με υποκείμενη απόδοση ενεργητικού (ROA) 0,4%. Προσαρμοσμένα στα έκτακτα αποτελέσματα (βασικά στα 351 εκατ. ευρώ του τετάρτου τριμήνου που προήλθαν από την πώληση του servicer των NPEs στην Intrum), η προ φόρων απόδοση ROTE είναι 1,1%.

Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 αυξήθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση, στο 14,7%, ενώ o συνολικός δείκτης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης Tier 2 τον Φεβρουάριο 2020 σε proforma βάση, διαμορφώθηκε στο 16,8% έναντι συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης στο 11,75% για 2020.

Την ίδια ώρα, το απόθεμα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της Τράπεζας Πειραιώς είναι στα 24,5 δισ. ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό NPE 49%, από 27,3 δισ. ευρώ και 53% αντίστοιχα πριν από έναν χρόνο.

Επισημαίνουν επίσης ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς είναι ευθυγραμμισμένα με το guidance που παρείχε η τράπεζα όταν παρουσίασε το νέο στρατηγικό σχέδιό της στις 3 Φεβρουαρίου, με ένα ιδιαίτερα ισχυρό momentum να καταγράφεται προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κρίση και την επιδημία του νέου κορονοϊού, οι αναλυτές σημειώνουν πως η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει, όπως και οι υπόλοιπες τράπεζες, σύμφωνα με το βασικό της σενάριο, ότι θα υπάρξει ένα αρχικό πλήγμα στην οικονομία από την COVID-19 και θα ακολουθήσει μια ανάκαμψη τύπου «V» στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Η έκθεση της τράπεζας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται σοβαρά από τη σημερινή κατάσταση ανέρχεται σε 8,8 δισ. ευρώ (19% των δανείων), ενώ άλλα 7,5 δισ. ευρώ (16%) θεωρείται ότι επηρεάζονται αρκετά.

Όπως ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας, η Πειραιώς έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με τους περισσότερους εταιρικούς πελάτες που θεωρεί ότι επηρεάζονται και διαπίστωσε ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της τάξης των 1,2 δισ. ευρώ. Αυτό θα σήμαινε ότι τα σχέδια για την ενίσχυση της ρευστότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση (τα οποία όπως φαίνεται μπορεί να φτάσουν τα 6 δισ. ευρώ συνολικά), κυρίως με τη μορφή εγγυήσεων του Δημοσίου, θα μπορούσαν να φτάσουν σε ένα σημαντικό κομμάτι των άμεσα πληττόμενων επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, η διοίκηση της Πειραιώς, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, θεωρούν ότι το momentum για τα κέρδη προ προβλέψεων θα παραμείνει ανθεκτικό παρά τις πιέσεις στην αγορά, με βασικό άγνωστο το κόστος του κινδύνου. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πρόσφατη ανακοίνωση ενός πιο χαλαρού, προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις από την DG COMP θα μπορούσε να ανοίξει περιθώριο για πιθανή συζήτηση του νόμου DTC (δηλαδή τον κίνδυνο dilution στην περίπτωση λογιστικών ζημιών) καθώς και του θέματος με τα 2 δισ. ευρώ των CoCos της Πειραιώς, κάτι που υποστηρίζει την άποψη των αναλυτών της JPMorgan ότι θα υπάρξει φιλική προς τους μετόχους επίλυση του θέματος μεσοπρόθεσμα. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι σε αυτό το στάδιο είναι νωρίς να θεωρήσει κανείς ότι θα γίνει κάποια αλλαγή.

Πού βρίσκεται σήμερα η μετοχή

Η μετοχή της Πειραιώς διαπραγματεύεται στο 0,1x 2020e P/B και στο 2,6x P/E μετά από πτώση 59% μέχρι στιγμής φέτος, κινούμενη σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένα με τον ελληνικό τραπεζικό δείκτη (-60%).

Επενδυτικό σκεπτικό

Μετά από μια σειρά εξαγορών, η Πειραιώς εξελίχθηκε από το #4 σε market leader της αγοράς, με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια, 29% στις καταθέσεις και 35% στα καταστήματα. Δεδομένου του μεγέθους των εξαγορών, η Πειραιώς έχει σχετικά υψηλότερες δυνατότητες (σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες) να αποκρυσταλλώσει συνέργειες και να περικόψει κόστη· βασικό οδηγό για τη διεύρυνση του περιθωρίου των προ προβλέψεων λειτουργικών κερδών κατά 35 μονάδες βάσες την περίοδο 2018-2022e.

«Παρότι θεωρούμε ότι η πιο αδύναμη κεφαλαιακή διάρθρωση της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των CoCos, ενέχει κινδύνους dilutive ενεργειών και επισκιάζει κάπως την κατά τα άλλα σταθερή επιχειρησιακή ανάκαμψη της τράπεζας, πιστεύουμε πως οι κεφαλαιακοί δείκτες θα διατηρηθούν πάνω από τα θεσμικά ορισμένα κατώτατα επίπεδα καθ’ όλη την περίοδο πρόβλεψης και πως οι ανησυχίες για τυχόν μετατροπή των CoCos θα μπορούσαν να είναι υπερβολικές», αναφέρουν οι αναλυτές.

Γι’ αυτό και με 0.25x P/TBV για 6,9% ROTE το 2022e, βλέπουν upside 45% και στις 11 Φεβρουαρίου 2020 προχώρησαν σε διπλή αναβάθμιση της μετοχής, σε Overweight (OW).

Αποτίμηση και περιθώρια βελτίωσης

Η τιμή στόχος των 4,20 ευρώ ανά μετοχή ενσωματώνει προσαρμοσμένη απόδοση ROTE 6,9% για το 2022, 12% κόστος ιδίων κεφαλαίων και ρυθμό ανάπτυξης 1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές θεωρούν ότι οι προοπτικές για τη μετοχή θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη καλύτερες σε περίπτωση που, για παράδειγμα, υπάρξουν ενέργειες όπως: 1) η εφαρμογή και χρήση ενός σχεδίου APS για τη μείωση των NPEs, το οποίο θα επέτρεπε την αποδέσμευση σημαντικών σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA), 2) μια καλύτερη του αναμενομένου οργανική παραγωγή κεφαλαίων και διαχείριση των RWA, 3) η μερική (€700mn) μετατροπή των CoCos σε AT1 για τη μείωση των κινδύνων dilution, 4) μια νέα έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα περιθώρια έκδοσης τίτλων Tier 2.

Related posts

Παγκόσμια διάκριση για την Πειραιώς Factoring

banks

Εθνική & Πειραιώς: Αποκλειστικοί ανάδοχοι έκδοσης ΚΟΔ έως €665,6 εκατ. στη “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”

banks

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται σε κοινή δράση με άλλες τράπεζες για την κλιματική αλλαγή

banks

Τρ. Πειραιώς: Χορηγήθηκε το πρώτο δάνειο έναντι επιχορήγησης σε αγρότη από το Ν. Ηρακλείου

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Στα €38 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

banks

Πειραιώς: Νέο περιβάλλον για τον τραπεζικό τομέα με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

banks

Leave a Comment