23.8 C
Athens
July 9, 2020
Image default
ECONOMY PIRAEUS BANK

Χ.Μεγάλου: Χορηγήσαμε 2,2 δισ. ευρώ νέα δάνεια από την αρχή του έτους

Νέα δάνεια 2,2 δισ. ευρώ χορήγησε η Τράπεζα Πειραιώς το πρώτο πεντάμηνο του έτους, υπερκαλύπτοντας μέχρι στιγμής τον αρχικό στόχο που είναι 4,9 δισ. ευρώ στο σύνολο του έτους.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και το έτος 2021 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης» σημειώνει ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα  α΄τριμήνου 2020.

Και υπογραμμίζει πως: Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της, εντείνοντας τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μία κερδοφόρα Τράπεζα μετά από πλήρη εξυγίανση, που θα απολαμβάνει όλα τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ισχυρή πελατειακή βάση μας στην Ελλάδα.

Οι αυξημένες προβλέψεις που έλαβε η Πειραιώς λόγω covid-19, ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα στο ενήμερο χαρτοφυλάκιο,  πίεσαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Πειραιώς: «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δούμε αν οι ροές θα επιδεινωθούν μετά την άρση των προγραμμάτων αναστολής καταβολής χρέους, ωστόσο λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν πιέσεις. Ταυτόχρονα, προχωράμε με ταχείς ρυθμούς την προπαρασκευαστική φάση των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους €7δισ. οι οποίες –σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο- προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 4ου τριμήνου 2020».

Να σημειωθεί ότι η τράπεζα προώρησε σε επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €500εκατ. τον Φεβρουάριο και στα  τέλη Μαρτίου 2020 σε pro-forma βάση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής της επάρκειας ήταν στο 15,2%, με τον δείκτη CET1 στο 13,2%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας μέχρι σήμερα δάνεια ύωους 4δις ευρώ βρίσκονται σε  αναστολή δόσεων.

Παράλληλα η Πειραιώς εχει 40% μερίδιο αγοράς στις συνολικές αιτήσεις του προγράμματος για το νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου «ΤΕΠΙΧ II».

Μέσα στην πανδημία και σε ότι αφορά την  ψηφιακή διείσδυση, η τράπεζα πέτυχε 8 φορές αύξηση των εγγραφών στη winbank σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 94% των τραπεζικών συναλλαγών εκτελείται μέσω winbank σε σχέση με 88% το προηγούμενο έτος.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €46,7δισ. στο τέλος του 1ου 3μήνου 2020, με αύξηση κατά 7% ετησίως. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €1,4δισ. από την αρχή του έτους, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Η βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει την Τράπεζα περισσότερο προσεκτική σε θέματα κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά της να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των εξόδων τόκων.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ενισχύθηκε το 1ο  3μηνο 2020 στα €2,4δισ. στις 31 Μαρτίου 2020 από το επίπεδο των €0,4δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, λόγω της απόφασης της Τράπεζας να επωφεληθεί από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και να αλλάξει τις θέσεις από διατραπεζικά repoς σε χρηματοδότηση LTRO από την ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, η χρήση της διατραπεζικής αγοράς repos περιορίστηκε σε €0,1δισ. στις 31 Μαρτίου 2020.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά €0,4δισ. κατά το 1ο 3μηνο 2020 σε συγκρίσιμη βάση, με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να οδηγούν την άνοδο. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα €1,3δισ. το 1ο 3μηνο 2020 και €2,2δισ. μέχρι τα τέλη Μαϊου 2020, σε ευθυγράμμιση με την πορεία επίτευξης του στόχου των νέων εκταμιεύσεων ύψους €4,9δισ. το 2020. Ο λόγος δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε στο 81% από 88% έναν χρόνο πριν, σηματοδοτώντας ότι  η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, που είναι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στη μετά COVID-19 εποχή και να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν στην αγορά.

Τα ΜΕΑ ανήλθαν σε €24,1δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020 από €24,5δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευτικές προβλέψεις παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο του 46%.

Σε ότι αφορά τα προγράμματα στήριξης:

Για  τη στήριξη των πελατών της, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά τόσο στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου τόσο μέσω της παροχής εγγύησης και επιδοτήσεων επιτοκίου, όσο και στην υλοποίηση των συμφωνηθεισών αναστολών καταβολών δόσεων κεφαλαίου.

Ειδικότερα, για την περίοδο από την έναρξη των προγραμμάτων έως το τέλος Μαΐου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη επικοινωνήσει με το 100% των πελατών μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων πελατών της και έχει εγκρίνει αιτήματα για αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίων συνολικού ύψους €2,2δισ. δανειακών υποχρεώσεων επιχειρηματικών πελατών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του νέου υπο-προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» με τίτλο Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου που απευθύνεται σε πληγείσες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεχθεί το 37% των συνολικών αιτήσεων. Επίσης, στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιδότηση επιτοκίου σε υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις προς πληγείσες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, η Τράπεζα συμβάλλει με μερίδιο αγοράς 52% επί των συνολικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως σήμερα.

Παράλληλα, προτεραιότητα δίδεται από την Τράπεζα Πειραιώς σε φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, αυτοαπασχολήμενους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, η Τράπεζα, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους, έχει προβεί σε αναστολή καταβολής των δόσεών τους για διάστημα τριών μηνών, που αντιστοιχεί σε περίπου €1,8δισ. δανείων.

Ειδικότερα, για την περίοδο από την έναρξη των προγραμμάτων έως τα μέσα Μαΐου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εγκρίνει αναστολή καταβολής δόσεων έως €1,8δισ..

Related posts

Ευρωζώνη: Στο 1,5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο -Μακρυά από το στόχο της ΕΚΤ

banks

Παγκόσμια συμφωνία υποστηρίζει την επέκταση του FieldView στην Ευρώπη και άλλες περιοχές

banks

Οι έλεγχοι στην αγορά έφεραν και κατασχέσεις κρέατος

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 243 δάνεια από το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ

banks

ΤτΕ: Στα 5,56 δισ. το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα το 2019

banks

Πέντε «κλειδιά» για αναβάθμιση σε investment grade

banks