4.1 C
Athens
January 18, 2021
Image default
PIRAEUS BANK

Χ.Μεγάλου:5,4 δισ. ευρώ νέα δάνεια στο εννεάμηνο – Σχεδιάζει νέα τιτλοποίηση 5 δισ.

Πειραιώς

Με 5,4 δισ. ευρώ νέα δάνεια η Πειραιώς στήριξε την πελατεία της στο 9μηνο, ενώ δάνεια ύψους 5,3 δισ ευρώ βρίσκονταν σε αναστολή πληρωμής δόσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020.

Η τράπεζα σχεδιάζει και νέα τιτλοποίηση ύψους 5 δισ. ευρώ, πέρα των δρομολογημένων τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ (Phoenix & Vega).

Στα 2,2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική χρηματοδότηση σε πληγείσες επιχειρήσεις μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας» και του «ΤΕΠΙΧ II» και παράλληλα δάνεια ύψους 1,8 δισ. ευρώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου. Στις 32.000 είναι τα αιτήματα –που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους €1,7 δισ. για κρατική επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα».

Τα παραπάνω αναφέρει σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, σημειώνοντας πως «η τράπεζα αποτέλεσε βασικό πόλο στήριξης των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας, τόσο κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, όσο και τώρα στη δεύτερη».

«Το προ φόρων αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά €133εκατ. το 9μηνο 2020 λόγω προβλέψεων Covid-19, ενώ αν αφαιρεθούν οι προβλέψεις που σχετίζονται με την πανδημία, ανέρχεται σε κέρδη προ φόρων €229 εκατ.» σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

»Η ποιότητα του ενεργητικού εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Χρειάζεται βέβαια να δούμε τη διάρκεια του δεύτερου lockdown, καθώς και τη σταδιακή λήξη των μορατορίων πληρωμών, προκειμένου να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του αντίκτυπου στην οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική ευρωστία των πελατών μας, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι ενθαρρυντικές και παρέχουν σημαντικούς λόγους αισιοδοξίας».

Αναφορικά με το πλάνο των τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων μέσω του προγράμματος «Ηρακλής», ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε πως: «εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση δύο συναλλαγών συνολικού ύψους €7δισ. μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου 2021, ενώ προετοιμαζόμαστε εντατικά για το πλάνο μείωσης ΜΕΑ 2021-2022, τόσο με οργανικές δράσεις όσο και μέσω πωλήσεων».

Πριν από μία εβδομάδα, σημείωσε ο κ. Μεγάλου, ενημερώσαμε το επενδυτικό κοινό ότι η ΕΚΤ σηματοδότησε την πρόθεσή της να μην εγκρίνει το αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμή σε μετρητά ύψους €165 εκατ. του ετήσιου τοκομεριδίου των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (CoCo). Η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ επιβεβαίωσε αυτή την έκβαση.

Στη σημερινή συνεδρίαση του το ΔΕ της τράπεζας αφού εξέτασε τις διαθέσιμες επιλογές, αποφάσισε, εξασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του προγράμματος CoCo, να ακυρώσει την πληρωμή του τoκομεριδίου του που είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε μετατροπή της συνολικής έκδοσης του CoCo ύψους €2δισ. σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% που είναι σήμερα.

»Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει την κεφαλαιακή πορεία της Τράπεζας, επιτρέποντάς της να εντείνει τις προσπάθειές της για εξυγίανση του ΝΡΕ ενεργητικού, παράλληλα με την εκτέλεση του σχεδίου για τον λειτουργικό της μετασχηματισμό.

»Σήμερα, παρουσιάζουμε στο επενδυτικό κοινό τις νέες πρωτοβουλίες μας για το 2021, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, που έως το τέλος 2021 θα συνεισφέρουν περίπου €1δισ. επιπρόσθετων κεφαλαίων, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλαιακή εξοικονόμηση από τα μη οφειλόμενα πλέον τοκομερίδια CoCo. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιταχύνει ουσιωδώς το σχέδιο εξυγίανσης των στοιχείων ΝΡΕ ενεργητικού της. Ενδεικτικά, τα εν λόγω κεφάλαια ύψους €1δισ. θα διευκολύνουν επιπρόσθετη αποαναγνώριση €5δισ ΜΕΑ περίπου, επιπλέον των €7δισ. τιτλοποιήσεων (Phoenix & Vega) του προγράμματος «Ηρακλή» που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Παραμένουμε πιο προσηλωμένοι από ποτέ στον στόχο μας για μια αποτελεσματική, λιτά διαρθρωμένη, πλήρως εξυγιασμένη και κερδοφόρα τράπεζα, που θα λειτουργεί προς όφελος των πελατών μας, παρέχοντας αποδόσεις στους επενδυτές μας και προσθέτοντας αξία στους ανθρώπους μας και στο κοινωνικό σύνολο» κατέληξε ο κ. Μεγάλου…

Related posts

Πρωτοποριακό πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης από την Τράπεζα Πειραιώς

banks

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην κοινή παγκόσμια πρωτοβουλία 38 τραπεζών για το κλίμα

banks

Μεγάλου: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η έκδοση των €500 εκατ.

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Μελετά συνεργασία με πολυεθνικό όμιλο για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Η αύξηση του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο και οι αποφάσεις της ΕΚΤ στο επίκεντρο του δελτίου οικονομικών εξελίξεων

banks

Τρ. Πειραιώς: Ποιοι παράγοντες μπορούν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις εξαγωγές

banks