Image default
COVER STORY

HSBC: Τι βλέπει για τις 4 ελληνικές τράπεζες

-hsbc

Έκρηξη κερδών τα επόμενα χρονια για την τράπεζα Πειραιώς βλέπει η HSBC και αυξάνει αισθητά την τιμή στόχο για την μετοχή της ενώ θετικές εξελίξεις βλέπει και για τις υπόλοιπες τράπεζες,.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποδώσει έντονα τους τελευταίους μήνες, παρά την έλλειψη θετικής ροής ειδήσεων.

 Η συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 65% από τα χαμηλά επίπεδα μετά την ανακεφαλαιοποίηση στα μέσα Ιανουαρίου. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο παράγοντες.

Πρώτον, η αγορά έχει υιοθετήσει μια πιο θετική στάση απέναντι στο κράτος , καθώς η επιτήρηση του προγράμματος φαίνεται ότι έχει επανέλθει σε καλη πορεία και η Ελλαδα  ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο εκδόσεις.

Δεύτερον, φαίνεται να υπάρχει αυξανόμενη αισιοδοξία όσον αφορά τις συστημικές λύσεις για τη μείωση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Το τελευταίο είναι λιγότερο απλό. Πιστεύουμε ότι η αγορά είναι υπερβολικά αισιόδοξη όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το κόστος αλλά αν οι τράπεζες υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, αναμένουμε ότι ο κίνδυνος θα είναι λιγότερο σημαντικός.

Βλέπουμε δύο αντισταθμιστικές αλλαγές στις βασικές αρχές. Από τη μία πλευρά, πιστεύουμε ότι η επιτάχυνση της μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων θα αυξήσει το σχετικό κόστος.

Οι συνολικές προβλέψεις  αυξήθηκαν κατά 14% τα επόμενα τρία χρόνια. Αλλά από την άλλη πλευρά, η κορυφαία γραμμή θα είναι πιθανότατα πιο ισχυρή από ό, τι φοβόμασταν. τα έσοδα από τόκους από δάνεια έχουν αποδειχθεί ανθεκτικά, παρά τις ανοιχτές επιπτώσεις από την πτώση των NPE, οι τράπεζες θα δουν πιθανώς ένα όφελος από τη συσσώρευση πλεονασματικής ρευστότητας, ενώ τα τέλη θα συνεχίσουν να προκαλούν θετική έκπληξη.

Μετά το πρόσφατο ράλι πιστεύουμε ότι το ισοζύγιο κινδύνου / ανταμοιβής έχει μετατοπιστεί για τις ελληνικές τράπεζες. Με εξαίρεση την Πειραιώς  κάναμε μικρές μόνο αλλαγές στις εκτιμήσεις μας, πράγμα που σημαίνει ότι η άνοδος της τιμής στόχου μας είναι λιγότερο έντονη από ό, τι στο παρελθόν. Ωστόσο, εξακολουθούμε να βλέπουμε πιθανούς θετικούς καταλύτες μπροστά και θα επαναλάβουμε την αξιολόγηση αγοράς μας και στις τέσσερις ελληνικες τραπεζες.

ALPHA ΒΑΝΚ

Οι εκτιμήσεις μας για τα καθαρα κερδη  αυξήθηκαν κατά 3% και 8% για το 2020 και 2021 αντίστοιχα. Με αυτήν την έκθεση εισάγουμε επίσης εκτιμήσεις για το 2022. Έχουμε αυξήσει τις εκτιμήσεις μας για τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς τα έσοδα από τόκους από δάνεια έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικά από όσα αναμενόταν παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουμε πάρει και πιο θετική στάση στην επανεπένδυση αυξανόμενων ποσών πλεονάζουσας ρευστότητας. Οι εκτιμήσεις κόστους μας είναι οριακά αυξημένες για το 2019 και το 2020 και είναι επίπεδες για το 2021, καθώς τα γενικά έξοδα φαίνεται να είναι πιο σταθερα από ό, τι ελπίζαμε ενώ τώρα προβλέπουμε περαιτέρω μέτρα απόδοσης κόστους για να επηρεάσουμε θετικά τα έξοδα προσωπικού από το επόμενο έτος. Οι εκτιμήσεις των προβλέψεών μας είναι επίσης διαθέσιμες για όλα τα χρόνια, καθώς παράγουμε μεγαλύτερο κόστος για την αναμενόμενη επιτάχυνση της μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων.

EUROBANK

Οι εκτιμήσεις του καθαρού κέρδους μειώθηκαν κατά 8% για το 2019, αλλά ανεβαίνουν κατά 7% και 11% για το 2020 και το 2021 αντίστοιχα. Με αυτήν την έκθεση, εισάγουμε επίσης εκτιμήσεις για το 2022.

Έχουμε αυξήσει τις εκτιμήσεις των καθαρών εσόδων από τόκους καθώς αποδείχθηκε το εισόδημα από τόκους δανείων είναι  ανθεκτικο από όσο αναμενόταν παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των προβληματικών ενώ παράλληλα έχουμε πάρει μια πιο θετική στάση απέναντι στην επανεπένδυση αυξάνοντας τα ποσά της πλεονάζουσας ρευστότητας.

Έχουμε επίσης αυξήσει τις εκτιμήσεις των τελών μας, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή πρόσφατη απόδοση. Οι εκτιμήσεις κόστους μας παρουσιάζονται οριακά καθώς εμφανίζονται γενικά έξοδα να είναι πιο σταθερα  από ό, τι ελπίζαμε. Οι εκτιμήσεις της πρόβλεψής μας επίσης αυξάνονται για όλα τα χρόνια.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι εκτιμήσεις καθαρού κέρδους αυξήθηκαν κατά 21, 23 και 58% για το 2019, το 2020 και το 2021 αντίστοιχα.

Έχουμε αυξήσει τις εκτιμήσεις των καθαρών εσόδων από τόκους καθώς αποδείχθηκε το εισόδημα από τόκους δανείων είναι  ανθεκτικο από όσο αναμενόταν παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των προβληματικών. Έχουμε επίσης αυξήσει τις εκτιμήσεις των τελών μας, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή πρόσφατη απόδοση. Οι εκτιμήσεις κόστους μας είναι σημαντικά χαμηλότερες όπως περιμένουμε με την τραπεζα να πρεπεινα  αυξήσει τις προσπάθειες κοπής του κόστους. Τα παραπάνω αντισταθμίζονται εν μέρει από υψηλότερες προβλέψεις στο κόστος για τη διευκόλυνση της ταχύτερης μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων.

ΕΘΝΙΚΗ

Οι εκτιμήσεις του καθαρού κέρδους μας μειώνονται κατά 24% 20% και 5% για το 2019, το 2020 και το 2021 αντίστοιχα.

Οι κορυφαίες εκτιμήσεις της γραμμής μας για την Εθνική Τράπεζα είναι σχετικά αμετάβλητες, καθώς έχουμε ήδη ενσωματώσει περισσότερο θετική στάση όσον αφορά τα έσοδα από τόκους από δάνεια λόγω του χαμηλότερου αποθέματος προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και υψηλότερα επίπεδα κάλυψης, ενώ πιστεύουμε ότι ο χωρος  για την αύξηση του χαρτοφυλακίου τίτλων είναι χαμηλότερος από ό, τι για τις άλλες τράπεζες μετά την πρόσφατη ανταλλαγή. Οι εκτιμήσεις κόστους μας είναι σημαντικά χαμηλότερες  και αναμένουμε από την εταιρεία να αυξήσει τις προσπάθειες περικοπής του κόστους με την επικείμενη ανασκόπηση της στρατηγικής. Τα παραπάνω, ωστόσο, αντισταθμίζονται περισσότερο από την αύξηση των προβλέψεων κόστος για τη διευκόλυνση της ταχύτερης μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων.

Related posts

Όταν οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι η πανδημία δεν είναι “αποκλειστικά” ιταλική κρίση

banks

Πώς θα γίνουν τα φετινά stress test των τραπεζών από την ΕΚΤ

banks

Με αρνητικά επιτόκια αντλούν χρήμα οι τράπεζες από τον μηχανισμό LTRO

banks

Δάνεια 11 δισ. διαγράφουν οι τράπεζες

banks

Deutsche Bank: Οι ελληνικές τράπεζες επιταχύνουν τη μείωση των NPLs

banks

Citi: Σε καλό δρόμο οι ελληνικές τράπεζες, ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν – Νέες τιμές-στόχοι

banks

Leave a Comment