21.8 C
Athens
June 6, 2020
Image default
COVER STORY

IBG: Βλέπει περιθώριο ανόδου στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών

IBG: Βλέπει περιθώριο ανόδου στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών

Νέες τιμές στόχους δίνει η IBG για τις τραπεζικές μετοχές μετά τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και τις εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους, ενώ διατηρεί σταθερές τις συστάσεις της. Όπως σημειώνει, η μείωση του country risk και το ράλι των ελληνικών ομολόγων αποτελούν δυνατούς “συμμάχους” για το περαιτέρω re-rating του κλάδου.

Όπως αναφέρει η IBG, τα ελληνικά assets έχουν “τρέξει” από τις αρχές του έτους λόγω των προσδοκιών για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή στη χώρα, ενώ το ράλι επιταχύνθηκε μετά τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θεωρείται ως μια πιο φιλική προς την αγορά και την ανάπτυξη  κυβέρνηση, ενώ έχει υποσχεθεί να διπλασιάσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ, να εφαρμόσει περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να μειώσει τους φόρους και να προχωρήσει σε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και δημόσιες επενδύσεις. Επίσης, στοχεύει στη μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων της Ελλάδας, ελευθερώνοντας κεφάλαια για άλλες περισσότερο φιλικές προς την ανάπτυξη στρατηγικές, όπως φορολογικές περικοπές και επενδύσεις.

Η βελτίωση του κλίματος υποστηρίχθηκε επίσης από δράσεις συγκεκριμένων τραπεζών. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει η IBG, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης Eurobank – Grivalia, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να υλοποιήσει το σχέδιο μετασχηματισμού (επιτάχυνση της μείωσης των NPEs), η ανταλλαγή του Titlos της ΕΤΕ, το Investor Day και το νέο επιχειρηματικό σχέδιο, οι πωλήσεις NPEs και η έκδοση του Tier II ομολόγου, η συμφωνία της Πειραιώς με την Intrum και η έκδοση Tier II επίσης μαζί με την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς και η προετοιμασία του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha Bank. Όλες αυτές οι ενέργειες απέδειξαν τη δέσμευση των διοικήσεων α αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των τραπεζών και να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς, ετοιμάζοντας τις τράπεζες για την επικείμενη φάση ανάπτυξης, κατά την άποψη της IBG.

H ΙΒG επισημαίνει επίσης πως η υπάρχει πρόοδος σε ότι αφορά την ποιότητα ενεργητικού. Τα συνολικά NPEs σε επίπεδο ομίλων

(συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων πωλήσεων) μειώθηκαν έντονα κατά 5,1 δισ. ευρώ στο β’ τρίμηνο (έναντι 2,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο). Σε ετήσια βάση, μειώθηκαν κατά 15,5 δισ. ευρώ και στα 78,7 δισ. ευρώ (ή στα 73,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα). Ο κύριος μοχλός της μείωσης των NPEs ήταν και πάλι οι πωλήσεις. Πάντως, όλες οι τράπεζες σημείωσαν βελτιωμένη οργανική δυναμική, με τις εισροές (defaults, re-defaults) να επιβραδύνονται και τις εκροές (ρευστοποιήσεις κ.λπ.) να επιταχύνονται, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των καθαρών ροών NPEs. Σε σύγκριση με τους στόχους του τέλους του έτους, οι τράπεζες θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, καθώς η μείωση για το δεύτερο εξάμηνο τοποθετείται στα 16,8 δισ. ευρώ (έναντι 6,8 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε το πρώτο εξάμηνο). Αυτό περιλαμβάνει ωστόσο την τιτλοποίηση ύψους 7 δισ. ευρώ από την Eurobank και τις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ από την Alpha. Η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς έχουν επίσης προγραμματίσει νέες πωλήσεις NPEs για το β’ εξάμηνο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και τις τάσεις των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου, η IBG επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της για τον τραπεζικό κλάδο. Έτσι, για το τρέχον έτος αυξάνει τις εκτιμήσεις της, ενώ για την περίοδο 2020-2021 μειώνει κατά μέσο όρο τις εκτιμήσεις της για τα προ προβλέψεων κέρδη κατά 4%, κυρίως λόγω των πιο συντηρητικών προβλέψεών της για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Παρόλα αυτά, λόγω της πιο bullish άποψής της σχετικά με τις προβλέψεις (βελτίωση NPEs), αναβαθμίσει τις συνολικές της εκτιμήσεις. Σε γενικές γραμμές, η IBG θεωρεί ότι οι προοπτικές του κλάδου δεν έχουν αλλάξει σημαντικά κατά το πρόσφατο παρελθόν, με τους κύριους οδηγούς της κερδοφορίας για αυτό και τα επόμενα έτη να είναι οι ίδιοι, δηλαδή η διαχείριση των NPEs και οι προβλέψεις, τα κέρδη απόδοσης και τα κεφάλαια.

ωδω

Παρά το ράλι, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο δείκτη TBV για το 2019 στο 0,2x έως 0,6x, με discount άνω του 30% σε σχέση με τις τράπεζες των αναδυόμενων αγορών και της Ε.Ε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IBG, οι τραπεζικέ μετοχές θα μπορούσαν να σημειώσουν περαιτέρω re-rating, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο μειωμένος κίνδυνος της χώρας και το συνεχιζόμενο ράλισ τα ελληνικά ομόλογα, σε συνδυασμό με την ικανοποιητική εικόνα των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου.

Παρόλα αυτά, η ανοδική πορεία των τραπεζικών μετοχών περιορίζεται από τις αποτιμήσεις των τραπεζών της ΕΕ, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα όσον αφορά τη διάρθρωση του ισολογισμού και την ποιότητα του ενεργητικού. Έτσι, η IBG διατηρούμε τις αξιολογήσεις της για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, προσαρμόζοντας τις τιμές-στόχους βάσει των νέων εκτιμήσεών της. Η νέα τιμή-στόχος για την Alpha Bank τοποθετείται στο 1,95 ευρώ με περιθώριο ανόδου 18%, για την Eurobank στο 1,03 ευρώ με περιθώριο ανόδου 26%, για την Εθνική στα 3,06 ευρώ και περιθώριο ανόδου 19%, ενώ για την Πειραιώς στα 3 ευρώ με μηδενικό περιθώριο ανόδου. Για τις τρεις πρώτες διατηρεί τη συσταση buy και για την Πειραιώς την σύσταση neutral.

Related posts

Goldman Sachs: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, βλέπει ζημιές στον κλάδο το 2020-2021

banks

Θα ενταθεί η κρίση των γερμανικών τραπεζών το 2020;

banks

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): 3 δισ. ευρώ νέα δάνεια το 2020 – Τι λέει για τιτλοποιήσεις, Εθνική Ασφαλιστική

banks

Deutsche Bank: Αυξάνει τις τιμές-στόχους των τραπεζών

banks

Πακέτα «κόκκινων δανείων» 20,45 δισ. πούλησαν οι ελληνικές τράπεζες

banks

Προς ρύθμιση «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια 11 δισ.

banks

Leave a Comment