Ανοδική πλέον η τάση σε όλα τα χρονοπαράθυρα τόσο με όρους fractals όσο και με βάση τους ταλαντωτές αλλά και τον κινητό των 20 εβδομάδων από τον οποίο έχουν απομακρυνθεί οι τιμές για πρώτη φορά από τις αρχές του καλοκαιριού.

Ήδη από προχθές οι τιμές έφθασαν στον πρώτο στόχο του γνωστού ανάστροφου ΩΚΩ  και χθες έκλεισαν τελικά λίγο υψηλότερά του. Το μεγάλο ανοδικό τρίγωνο που έχει διασπαστεί ανοδικά μπορεί θεωρητικά να δώσει κίνηση αρκετά πάνω από το υψηλό έτους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Αποποίηση ευθύνης