17.9 C
Athens
October 5, 2023
Image default
ECONOMY

Εξπρές φορολογική ενημερότητα αλλά με… ανταπόδοση

«Τίτλους τέλους» έριξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στην ταλαιπωρία των οφειλετών του Δημοσίου που μέχρι πρότινος χρειάζονταν αλλά δεν μπορούσαν να λάβουν, λόγω χρεών, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για να εισπράξουν χρήματα ή να μεταβιβάσουν κάποιο ακίνητο.

Με το νέο καθεστώς που έχει τεθεί σε εφαρμογή, η έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας γίνεται πλέον εξπρές και ηλεκτρονικά για τους εν λόγω φορολογούμενους, αλλά πάντα υπό τον όρο της παρακράτησης σε τυχόν περίπτωση οφειλών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, οι οφειλέτες που θέλουν να εισπράξουν χρήματα, ή να πωλήσουν ακίνητα, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη ψηφιακή πύλη myAADE και άμεσα θα λάβουν το πιστοποιητικό ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο, το οποίο είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους. Σε κάθε περίπτωση, η φορολογική ενημερότητα είναι περιορισμένης ισχύος, καθώς δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, ενώ πάντα θα αναγράφεται το ποσοστό που θα παρακρατεί η
εφορία από τα χρήματα που θα εισπράξει ο φορολογούμενος ή από το τίμημα της μεταβίβασης ακινήτου.

Όσον αφορά τα εν λόγω ποσοστά παρακράτησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, διαμορφώνονται ανάλογα με τη περίπτωση ως εξής:

  1. Είσπραξη χρημάτων: το ποσοστό της παρακράτησης διαμορφώνεται από 10% έως και 70% και ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων: -10% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής. -30% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής. – 50% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής.- 70% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.
  2. Περιοδική είσπραξη χρημάτων: το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει: -να αντιστοιχεί στην κάλυψη μίας δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και -να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.
  3. Μεταβίβαση ακινήτου, ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος: εφόσον υπάρχουν οφειλές σε ρύθμιση ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: α) για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από τον δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, από δημοσίους υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού. Τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται με ποσό κάτω των 1.500 ευρώ συμψηφίζονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις με τυχόν οφειλές των δικαιούχων. β) για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, γενικά, με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που
    χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύναψη ή ανανέωση της σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα. γ) για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή διά εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυριών του ακινήτου ή και τρίτων, ανεξαρτήτως εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται, αντίστοιχα, από τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τους συγκύριους ή και τον αγοραστή για λογαριασμό του πωλητή στην περίπτωση αυτοσύμβασης, στον συμβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται να μνημονεύει στο κείμενο της πράξης την υπηρεσία έκδοσης του αποδεικτικού, τον αριθμό και την ημερομηνία αυτού. δ) για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών από τον Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον υποβάλλοντα την προσφορά στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά. ε) για την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά των φορέων της α’ περίπτωσης. Το αποδεικτικό προσκομίζεται στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του
    τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού, τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή. Η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα ζητείται, είτε από τον εκδοχέα, είτε από τον ενεχυρούχο δανειστή. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, λόγω οφειλών, τα προς είσπραξη χρήματα αποδίδονται στο Δημόσιο μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων χρεών κατά τον χρόνο της απόδοσης αυτών. στ) για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύι διατάξεις.

Related posts

Fitch: Αναβάθμισε την ελληνική οικονομία σε ΒΒ+ – Ενα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα

banks

Μεγάλο ενεργειακό έργο στο Τομπρούκ της Λιβύης από τον Ομιλο Μυτιληναίος

banks

Η σταθεροποίηση στη Λιβύη επί τάπητος στη συνάντηση Δένδια-Χαφτάρ

banks

Παράγωγα: Ανατροπή την σταθερότητα της αισιοδοξίας

banks

Κικίλιας: Ρεκόρ με 31 εκατ. επιβάτες στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας

banks

Ο Γ. Σταθάκης προαναγγέλλει προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ

banks