12.9 C
Athens
December 8, 2021
Image default
EUROBANK

Επιχειρηματικά δάνεια σταθερού επιτοκίου για πάντα ετοιμάζει η Eurobank

Tο επιτυχημένο μοντέλο των στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια επεκτείνει η Eurobank και στην επιχειρηματική πίστη. Εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων πρόκειται να λανσάρει τα επιχειρηματικά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια.

Όπως εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, κατά την παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδιασμού “Eurobank 2030”, το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο δίνει την ευκαιρία σε μικρότερες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το σημερινό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και να “κλειδώσουν” το κόστος δανεισμού για τα επόμενα 10 ή 15 χρόνια ή όσο διαρκεί το δάνειό τους.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος από μελλοντική αύξηση επιτοκίου, ενώ δίνεται η ευκαιρία έγκαιρης χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων προκειμένου να προλάβουν οι επιχειρήσεις τις ανατιμήσεις σε βάθος χρόνου, λόγω της ζήτησης και της ανάπτυξης.

Πώς λειτουργεί

Το επιτόκιο κάθε δανείου προκύπτει από εξατομικευμένη τιμολόγηση, η οποία λαμβάνει υπόψη αρκετά κριτήρια, όπως για παράδειγμα, η συνεργασία με την Τράπεζα, το ύψος και η διάρκεια του δανείου, ο κλάδος, η συναλλακτική συμπεριφορά, οι εξασφαλίσεις, κλπ.

Προκειμένου να δοθεί μια τάξη μεγέθους, το σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου θα είναι υψηλότερο κατά 20 έως 100 μονάδες βάσεις από το σημερινό κυμαινόμενο, το οποίο επίσης προκύπτει σε εξατομικευμένη βάση.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Σεπτέμβριο, το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ ήταν 4,31% και για ποσά έως 1 εκατ. ευρώ ήταν 3,31%.

Εάν υποθέσουμε ότι τα επιτόκια αυτά ήταν τα μέσα  κυμαινόμενα της Eurobank που είχαν προκύψει από εξατομικευμένη τιμολόγηση, τότε τα αντίστοιχα σταθερά για 5 έως 15 έτη θα διαμορφώνονταν μεταξύ 3,50% και 5,30%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια.

Διευκρινίζεται ότι, καθώς τα επιτόκια στα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώνονται κατά περίπτωση, αυτά κυμαίνονται σήμερα στην αγορά από 2,4% μέχρι 6,20% ή υψηλότερα, δηλαδή άνω του 9% ένα πρόκειται για κεφάλαια κίνησης επαγγελματιών.

Στρατηγική στήριξης μικρομεσαίων

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, κεντρική στόχευση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Τράπεζας είναι η διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γιαννακλής εξειδίκευσε τη στρατηγική προς τις μικρότερες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι η Τράπεζα στηρίζει την προσπάθειά τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς , αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αξία τους για την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και την απασχόληση.

Έτσι, η Εurobank δημιουργεί εργαλεία χρηματοδότησης αλλά και στρατηγικές συνεργασίες, προκειμένου να στοχεύσει ειδικά στο πεδίο των μικρότερων επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας ως προτεραιότητα να συμβάλει και στην κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και γι’ αυτή την κατηγορία.

Παράλληλα και συμπληρωματικά, αναπτύσσει σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και φορείς για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, προϊόντων και συμβουλευτικής στους πελάτες της.

Έτσι, πέρα από την προσφορά των επενδυτικών δανείων σταθερού επιτοκίου, η Eurobank δημιουργεί πλατφόρμες, δομές και εργαλεία που αφορούν:

Πρώτον, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εγχώριων κονδυλίων. Συμμετέχει σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και ενημερώνει τους πελάτες της για τα διαθέσιμα δάνεια όπως εκείνα που θα ανακοινωθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του νέου ΕΣΠΑ αλλά και μέσω άλλων προγραμμάτων που τρέχουν ή θα τρέξουν μεσοπρόθεσμα.

Όπως, σημείωσε ο κ. Γιαννακλής, η Τράπεζα βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις για να διευκολύνει την διαδικασία απορρόφησης των επιχορηγήσεων που διατίθενται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αλλά και άλλους ευρωπαϊκούς Φορείς.

Μεταξύ άλλων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας CoVid 19 (Γ’ κύκλος), το Επενδυτικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Επενδυτικά δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – ΤΜΕΔΕ και το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας “ΤΑΔΥΜ”.

Δεύτερον, στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων, δηλαδή συνεργασίες με στόχο να παρέχει στους πελάτες της και μη τραπεζικά προϊόντα σε ιδιαίτερα προνομιακούς όρους ώστε να τους στηρίξει σε ό,τι απαιτείται για να απορροφήσουν τα κονδύλια που τους αναλογούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Σε αυτή την κατεύθυνση προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Info Quest Technologies για την αξιοποίηση λύσεων της Microsoft, μέσω της θυγατρικής της Eurobank Business Exchanges, με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών μιας επιχείρησης για ψηφιακή αναβάθμιση, με προνομιακές τιμές για τους πελάτες της Τράπεζας.

Επιπλέον, σημαντικά είναι τα οφέλη για τους πελάτες από την συνεργασία της Eurobank με την Epsilon Net με ουσιαστική συμβολή στην ψηφιακή τους μετάβαση.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα διατεθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών που αφορούν την τηλεργασία, το remote-collaboration, την κυβερνοασφάλεια και τις υπηρεσίες Cloud, όλες επιλέξιμες για τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημειώνεται επίσης πως με την πρωτοβουλία του Digital Academy for Business της Eurobank, του ψηφιακού καναλιού γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, η Τράπεζα αναπτύσσει ένα νέο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας μιας επιχείρησης, που μάλιστα θα οδηγεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμισή της.

Ταυτόχρονα προχωρά σε συνεργασία και με τρίτα δίκτυα όπως π.χ. λογιστικά γραφεία που συζητούν επίσης με τους επιχειρηματίες τις ανάγκες ρευστότητας και επενδύσεων και τα οποία θα μπορούν να συστήσουν πελάτες τους στην Τράπεζα για δανειοδότηση αρκεί πάντα να πληρούν τραπεζικά κριτήρια.

Τρίτον, στην ενίσχυση της “πράσινης” μετάβασης. Προσφέρει λύσεις για την υποστήριξη ενεργειών που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το ΕΚΟ, που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το bridge financing, ενώ στον προγραμματισμό της είναι και η προσφορά ανάλογων εργαλείων σε επιχειρήσεις όταν παρουσιαστούν τα σχετικά προγράμματα που αναμένονται για τις ΜμΕ.

Τέταρτον, στην παροχή αποτελεσματικής ενημέρωσης. Με στόχο την προώθηση της ενημέρωσης για τις δυνατότητες ανάπτυξης κάθε επιχείρησης, έχει δημιουργήσει το Business Check up.

Μέσω αυτού ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να ελέγξει αν η επιχείρησή του είναι επιλέξιμη σε όλα τα προγράμματα (RRF, ΕΣΠΑ, ΕΑΤ, EIF κ.ά.) και να συγκρίνει βασικούς δείκτες της με το μέσο όρο του κλάδου.

Πέμπτον, στην υποστήριξη υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση. Η Εurobank συνεργάζεται και με ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συμβούλων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στη δημιουργία της επενδυτικής πρότασης, υποβολής του φακέλου και υλοποίησης της επένδυσης.

Μεγάλες επιχειρήσεις

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, επικεφαλής Corporate & Investment Banking, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναφέρθηκε στη δέσμευση της Eurobank να συμβάλει στην εδραίωση βιώσιμης ανάπτυξης, στοχεύοντας σε εκταμιεύσεις ύψους άνω των 5,5 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία, το 50% των οποίων θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που θα εντάσσουν στο σχεδιασμό τους ισχυρά κριτήρια ESG.

Υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της ιστορικής ευκαιρίας του Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης και τη στήριξη κομβικών κλάδων όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι υποδομές, το real estate, η βιομηχανία και η μεταποίηση, όπου εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 32 δισ. ευρώ, την επόμενη τριετία.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Eurobank προβλέπει μερίδιο αγοράς στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων 30%, με την επόμενη τριετία να πετυχαίνει καθαρή πιστωτική επέκταση τουλάχιστον 20% στο Corporate ή 2,5 δισ., που αντιστοιχεί σε εκταμιεύσεις ύψους 5,5 δισ., με τις μισές εξ αυτών να εντάσσουν στο σχεδιασμό τους ισχυρά κριτήρια ESG.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό (κατά το 1/3 τουλάχιστο) σε ήδη υπογεγραμμένες ή σημαντικά προχωρημένες συμφωνίες με πελάτες.

Οι κλάδοι που προσελκύουν επενδύσεις

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, οι κλάδοι της οικονομίας που θα πρωταγωνιστήσουν είναι αυτοί του τουρισμού, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των υποδομών, του real estate και της βιομηχανίας και μεταποίησης. Στους κλάδους αυτούς αναμένονται στην επόμενη τριετία συνολικές επενδύσεις 32 δισ. που αναλύονται ως εξής:

4 δισ. στον τουρισμό,

10 δισ. στη ναυτιλία,

6 δισ. στην ενέργεια,

5 δισ. σε υποδομές συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων,

3 δισ. σε real estate και

4 δισ. στη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών που θα απαιτηθούν υπολογίζονται σε 25 δισ. ευρώ.

H Eurobank, όπως τονίστηκε από τη διοίκηση της τράπεζας, βρίσκεται ήδη κοντά στα μεγάλα έργα. Ενδεικτικά αναφέρεται η εμπλοκή της στο Ελληνικό, στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, στα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΣΦΑ, στο νέο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο στη Κομοτηνή 800MW, στην ιδιωτικοποίηση και επέκταση της Εγνατίας Οδού και στην επέκταση της Ολυμπίας οδού.

Όπως σημειώθηκε, στηρίζει εμπράκτως τις επιχειρήσεις συμβουλεύοντας, χρηματοδοτώντας και συμβάλλοντας στην άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων με τη συμμετοχή της σε ομολογιακές εκδόσεις και ΑΜΚ μεγάλων εταιρειών, για να στηρίξει την προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Eurobank 2030

Ο επιχειρησιακός της σχεδιασμός, που ήδη υλοποιείται, με ορίζοντα δεκαετίας αναπτύσσεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Χρηματοδότηση εμβληματικών έργων και επενδύσεων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχους την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας και τη μείωση του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κυρίως μέσω επενδύσεων βάσει των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance), το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 100 δισ. ευρώ

Ολιστική στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης και μέσω των πόρων ευρωπαϊκών ή/και ελληνικών προγραμμάτων που αφορούν ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές για να διαχυθεί η ανάπτυξη σε όλη την κοινωνία.

Η Τράπεζα προχωρά στη χορήγηση επαγγελματικών επενδυτικών δανείων σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της επένδυσης, ενεργοποιεί το πρώτο ηλεκτρονικό marketplace στην Ελλάδα για την άμεση σύνδεση των πελατών με άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν τις υπηρεσίες τους.

Η ανάπτυξη του ανθρωποκεντρικού μοντέλου Phygital (από το physical και το digital) που αξιοποιεί την άρτια τεχνολογική υποδομή με τον ανθρώπινο παράγοντα για απλή, γρήγορη, προσωποποιημένη και ασφαλή εξυπηρέτηση 24/7.

Το νέο μοντέλο μιας ευέλικτης Phygital τράπεζας

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, επικεφαλής Group Transformation, Digital & Retail Banking, κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, παρουσίασε το νέο μοντέλο μιας ευέλικτης Phygital τράπεζας που μετασχηματίζεται, καθημερινά, σύμφωνα με τα νέα καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες, αξιοποιώντας την εμπειρία του προσωπικού της και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Διαχρονικός στόχος είναι μια τράπεζα που θα είναι πάντα κοντά στον πελάτη, με εξατομικευμένες, προσωποποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας την πρωτοποριακή εμπειρία εξυπηρέτησης στα καταστήματα νέας εποχής αλλά και το ολοκληρωμένο δίκτυο ψηφιακών καναλιών.

Η Ελλάδα σε περίοδο ταχείας ανάπτυξης

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank, κ. Γιώργος Ζανιάς, ανέφερε πως η Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση και εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ταχείας ανάπτυξης, με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με τη δύναμη πυρός που εξασφαλίζουν οι σημαντικοί, διαθέσιμοι, ευρωπαϊκοί πόροι, οι μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά μετά την πολυετή κρίση, η σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και το ισχυρό πλέγμα μεταρρυθμίσεων των τελευταίων χρόνων.

Το τραπεζικό σύστημα εξυγιαίνεται και αναδιοργανώνεται για να υλοποιήσει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό του ρόλο. Η Eurobank πρωτοπορεί σε αυτή τη νέα εποχή ως η τράπεζα που πετυχαίνει ταχύτερα την εξυγίανση του ισολογισμού της, αυξάνει την οργανική της κερδοφορία και μετασχηματίζεται με οδηγό τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις με σταθερό γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνίας.

Νέα αντίληψη για την τραπεζική

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, στην παρουσίαση του Eurobank 2030 δήλωσε ότι η Τράπεζα “υπηρετεί με έργα την επίτευξη στόχων εθνικής εμβέλειας: Βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, ταχεία ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελλάδα και αλλαγή του παραγωγικού προτύπου με όχημα τις επενδύσεις.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας αυτό το τρίμηνο είναι ορόσημο για εμάς αλλά και για το τραπεζικό σύστημα καθώς ο δείκτης των NPEs υποχωρεί κάτω του 7,5% για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης. Είμαστε και θα είμαστε παντού στα μεγάλα έργα υποδομής ενώ προσεγγίζουμε ολιστικά τη στήριξη ειδικά των μικρότερων επιχειρήσεων προκειμένου η ανάπτυξη να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία.

Κινούμαστε με μια νέα αντίληψη για την τραπεζική. Κομβικής σημασίας στο μετασχηματισμό είναι το μοντέλο Phygital που συνδυάζει την τεχνολογία με την εμπειρία των ανθρώπων μας, για τη στήριξη των πελατών μας, οικογενειών και όλων των επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρότερων, προς μια νέα καλύτερη, εποχή για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.”.

“Eurobank, η πιο απλή, ψηφιοποιημένη Τράπεζα σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη”

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer & Διεθνών Δραστηριοτήτων, κ. Σταύρος Ιωάννου, υπογράμμισε τη σταθερή επιδίωξη για πρωτοπορία και την καθιέρωση της Τράπεζας ως την πιο απλή, ψηφιοποιημένη Τράπεζα σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη με επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ ανά τριετία.

Με το ποσοστό των συναλλαγών μέσω ψηφιακών καναλιών να υπερβαίνει πλέον το 90% η Τράπεζα αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για καινοτομία χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής με στόχο την απρόσκοπτη, ασφαλή εξυπηρέτηση του πελάτη, βελτιώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της.

Related posts

Εκτός ταμείου βγάζει 7 εκατ. ενημερώσεις βιβλιαρίων η Eurobank

banks

Ανεβάζει την τιμή – στόχο για τη μετοχή της Eurobank η HSBC

banks

Eurobank: Πώς εξηγείται η μεγάλη άνοδος στις καταθέσεις

banks

Cluster στις ψηφιακές τεχνολογίες από το egg της Eurobank

banks

Eurobank: Eναντι 211 εκατ. το 80% της FPS στην doValue

banks

Καραβίας: Η «ευκαιρία της πανδημίας» και πώς να την αξιοποιήσουμε

banks