35.4 C
Athens
August 4, 2021
Image default
PIRAEUS BANK

Πώς “βλέπουν” οι Moody’s και S&P την έξοδο της Πειραιώς στις αγορές με το ΑΤ1

Με Ca αξιολογεί η Moody’s τον τίτλο ΑΤ1 που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ αξιολόγηση CCC- δίνει από την πλευρά της η S&P τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή της συστημικής τράπεζας αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την ολοκλήρωση του στρατηγικού της σχεδίου και της εκκαθάρισης από τα NPEs.

Όπως επισημαίνει η Moody’s σε σχετική της έκθεση, στο πλαίσιο του σχεδίου αύξησης κεφαλαίου, η Πειραιώς Financial Holdings βρίσκεται στη διαδικασία άντλησης έως και 600 εκατ. ευρώ μέσω τις έκδοσης τίτλων ΑΤ1, η οποία θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) κατά περίπου 140 μονάδες βάσης και τον pro-forma στο 18,9% περίπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων πρόσθετων κεφαλαιακών ενεργειών οι οποίες δεν προκαλούν dilution. Αυτό συγκρίνεται με τον CAR στο 14,2% , σύμφωνα με τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της τράπεζας. Θα είναι μια αυτόνομη έκδοση, όχι μέρος ενός προγράμματος EMTN, ενός διαρκούς τίτλου (χωρίς ημερομηνία λήξης)  με δυνατότητα ανάκλησης για τον εκδότη μετά από 5,5 χρόνια, με προαιρετική μη σωρευτική αναστολή κουπονιών, με το write-down του αρχικού κεφαλαίου να ενεργοποιείται εάν ο δείκτης CET1 υποχωρήσει κάτω από το 5,125%.

Όπως εξηγεί ο οίκος, με βάση τους όρους της έκδοσης, αξιολογεί τον τίτλο με Ca και δύο βαθμίδες κάτω από την αξιολόγηση της συστημικής τράπεζας (Caa2). Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τους αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο ομολόγου, δεδομένου του σχετικά χαμηλού μαξιλαριού που διατίθεται για την απορρόφηση ζημιών προτού οι πιστωτές του AT1 επηρεαστούν σε ένα σενάριο εξυγίανσης της τράπεζας.

Με αφορμή την αξιολόγηση του ΑΤ1 η Moody’s σχολιάζει και την θέση της Πειραιώς, σημειώνοντας πως οι θετικές προοπτικές που της δίνει, αντικατοπτρίζουν την άποψή της ότι υπάρχει να αναβαθμιστεί τους επόμενους 12-18 μήνες, κάτι που θα εξαρτηθεί από τη σταδιακή εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας. Αυτό θα ασκούσε επίσης ανοδική πίεση στην αξιολόγηση του AT1.

Οι αξιολογήσεις της Τράπεζας Πειραιώς θα μπορούσαν να κινηθούν ανοδικά με στήριξη από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η βελτίωση των χρηματοοικονομικών θεμελιωδών στοιχείων της τράπεζας, λόγω του σχεδίου αναδιάρθρωσης και της προόδου με τις τιτλοποιήσεις NPE, πραγματοποιείται και είναι βιώσιμη. Επίσης, οι απτές βελτιώσεις στην βασική κερδοφορία και το κεφάλαιο της τράπεζας μέσω των δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίου που σχεδιάστηκαν για το 2021 θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά το rating της, όπως επίσης και οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον ισολογισμό της τράπεζας λόγω της έκδοσης senior ή subordinated τίτλων.

Αντίθετα, οι αξιολογήσεις της Πειραιώς θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν, σύμφωνα με την Moody’s, σε περίπτωση σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στην εγχώρια κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα από την πανδημία, στο βαθμό που θα επιδεινώσουν σημαντικά την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της και τα βασικά χρηματοοικονομικά της μεγέθη. Επιπλέον, υποβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει εάν υποβαθμιστεί το rating της Ελλάδας, ή σε περίπτωση που η τράπεζα δεν είναι σε θέση να μειώσει περαιτέρω το απόθεμά της NPE έως το 2022.

Από την πλευρά της η S&P σημειώνει πως η αξιολόγηση ‘CCC-‘ αντικατοπτρίζει κυρίως τον υψηλότερο κίνδυνο default που βλέπει στο ΑΤ1 από ό, τι έχουμε ήδη συμπεριλάβει στην πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας (Β-), με βάση ενός σεναρίου στο οποίο η Πειραιώς θα παραλείψει την πληρωμή κουπονιού στο AT1 χωρίς να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση (distressed situation).

Όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, η Πειραιώς θα μπορούσε να αναστείλει την πληρωμή κουπονιού κατά την κρίση της ή εάν η εποπτική αρχή κατευθύνει την τράπεζα να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια. Η αναστολή κουπονιού είναι υποχρεωτική εάν το ποσό των διανεμηθέντων στοιχείων δεν επαρκεί για την κάλυψη πληρωμών κουπονιών ή εάν η τράπεζα δεν συμμορφώνεται με τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.

Κατά την άποψη της S&P, ο υψηλότερος κίνδυνος default απορρέει επίσης από τα σχετικά περιορισμένα προβλεπόμενα ρυθμιστικά κεφάλαια της Πειραιώς σε σύγκριση με τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού κεφαλαίου. Αναμένει ότι η συστημικής τράπεζα θα διατηρήσει ένα μικρό μέγιστο επίπεδο “μαξιλαριού” για το 2021 – διαμορφώθηκε στις 165 μονάδες βάσης στα τέλη του 2020 και κοντά στα 300 μ.β στα τέλη Μαρτίου 2021 pro forma για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, ο οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί, όπως επισημαίνει, την κεφαλαιοποίηση του ομίλου, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο μη πληρωμής.

Η S&P τέλος σημειώνει ότι η Πειραιώς ακύρωσε τις πληρωμές των κουπονιών του CoCo δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του σε κοινές μετοχές. Για τους λόγους αυτούς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος αθέτησης του AT1 είναι σύμφωνος με τον ορισμό της για την βαθμολογία “CCC +”. Ωστόσο, αφαιρεί δύο βαθμίδες λόγω του τύπου του τίτλου, και καταλήγει στη βαθμολογία “CCC-“.

Σε κάθε περίπτωση, η S&P τονίσει πως η έκδοση του ΑΤ1 είναι ένα θετικό βήμα προς την ολοκλήρωση της στρατηγικής εκκαθάρισης της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τον στόχο της διοίκησης να μειώσει τον δείκτη NPEs κάτω από το 10% εντός των επόμενων 12 μηνών.

Related posts

Νέο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης από την Τράπεζα Πειραιώς

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση 32 ακινήτων, στα 4,2 εκατ. ευρώ το τίμημα

banks

Πειραιώς: Ρευστότητα με προνομιακούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που “χτυπήθηκαν” από τον κορονοϊό

banks

Γ. Χαντζηνικολάου: Ευχαριστώ από καρδιάς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό στο Αττικό

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Δύο νέοι διαγωνισμοί επιβράβευσης

banks

Project Future: Περισσότερες από 3.500 αιτήσεις συμμετοχής στον τρίτο κύκλο

banks