35.5 C
Athens
July 20, 2024
Image default
COVER STORY NATIONAL BANK

Πώς είδαν τα αποτελέσματα της Εθνικής Deutsche Bank, Axia και Optima bank

Ισχυρά χαρακτηρίζουν Deutsche Bank, Axia και Optima bank τα οικονομικά αποτελέσμα που ανακοίνωσε για το γ’ τρίμηνο του έτους η Εθνική Τράπεζα, με τους τρεις οίκους να επισημαίνουν ιδιαίτερα την ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου, τη σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και τη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων, προσθέτοντας ότι αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία για την καταβολή μερισμάτων και επαναγορές μετοχών.

Deutsche Bank

Ισχυρά χαρακτηρίζει τα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας στο γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Deutsche Bank, σημειώνοντας ότι η τράπεζα διατηρεί το θετικό momentum. Ο οίκος δίνει τιμή-στόχο τα 7,10 ευρώ ανά μετοχή με σύσταση hold.

Όπως σημειώνει τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας ενισχύθηκαν κατά 8% στο τρίμηνο χάρη στα βασικά έσοδα και τις επαναλαμβανόμενες προβλέψεις, αν και η καθαρή κερδοφορία ευθυγραμμίστηκε με τις προβλέψεις. Προσθέτει ότι η άνω του 20% απόδοση των ιδίων κεφαλαίων καταδεικνύει τις βελτίωσεις που έχει επιτύχει η τράπεζα, υποστηριζόμενη από την ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου.

Η Deutsche Bank σημειώνει επίσης ότι τα έσοδα της Εθνικής Τράπεζας ξεπέρασαν κατά 3% τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, με οδηγό τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία υποστηρίχθηκαν από τους τίτλους σταθερού εισοδήματος και τη βελτίωση στον τομέα εταιρικής τραπεζικής, που αντιστάθμισαν τη νηνεμία στον τομέα λιανικής. Τα έσοδα από προμήθειες ήταν επίσης κατά περίπου 2% ισχυρότερα των εκτιμήσεων, χάρη στις κάρτες, τα προϊόντα καταθέσεων και τις προμήθειες από επενδύσεις.

Όσον αφορά τα κόστη, η Deutsche Bank σημειώνει ότι διαμορφώθηκαν κατά 2% χαμηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, υποστηριζόμενα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας, ενώ οι προβλέψεις επίσης μειώθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, καθώς δεν υπήρξαν νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο γ’ τρίμηνο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 3,6%, ήτοι κοντά στον στόχο του 2025.

Τέλος σημειώνει ότι η παραγωγή κεφαλαίου συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες, με τον δείκτη CET1 FL να φτάνει το 17,88%, +62 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και σε οργανική παραγωγή, που μόλις αντισταθμίστηκε από την ελαφρά αύξηση των σταθμισμένων ως προς τον  κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων και τις αποσβέσεις αναβαλλόμενου φόρου, με την επιτάχυνση της καταβολής μερισμάτων και τις επαναγορές μετοχών να βρίσκονται ήδη στο τραπέζι.

Axia

Εξαιρετικά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου της Εθνικής η Axia, που δίνει σύσταση “αγορά” για τη μετοχή, με τιμή-στόχο τα 7,40 ευρώ.

Η Axia σημειώνει ότι η ΕΤΕ υπερέβη άνετα τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις κατά 3% στα έσοδα και κατά 22% στα βασικά κέρδη, με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να φτάνει το 20,8%, ως απόρροια της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 6% (3% υψηλότερα των εκτιμήσεων) λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, των βελτιωμένων περιθωρίων δανεισμού που αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και χονδρικής. Τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν επίσης ισχυρή βελτίωση κατά 3%, ξεπερνώντας τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις και τις προβλέψει της Axia κατά 2%.

Η Axia σημειώνει επίσης ότι ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση των χορηγήσεων κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, ευθυγραμμιζόμενος σε γενικές γραμμές με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής.

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, η Axia σημειώνει ότι ήταν ελαφρώς αυξημένα σε τριμηνιαία βάση λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, ωστόσο ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων κατά περίπου 2%, ενώ ο σχεδόν μηδενικός σχηματισμών νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε συνδυασμό με την τελευταία συναλλαγή NPE οδήγησε τον δείκτη NPE του ομίλου στο 3,6% στο γ’ τρίμηνο, μειωμένο κατά 174 μονάδες βάσης σε διαδοχική βάση με την κάλυψη να φτάνει το 93,5% από 82,1% στο β’ τρίμηνο.

Προσθέτει ότι ο δείκτης FL CET1 του Ομίλου κινήθηκε ανοδικά στο 17,9% (+64 μ.β. σε διαδοχική βάση), υποστηριζόμενος από την ισχυρή οργανική κερδοφορία. Η διοίκηση επανέλαβε τον δείκτη διανομής μερισμάτων σε 20% – 30% και άλλων πιθανών πρωτοβουλιών και καθοδήγησε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επαναγοράς μετοχών. Επίσης, σημειώνει ότι η δημιουργία υψηλότερου κεφαλαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα στο stress test της EBA παρέχουν στη διοίκηση πρόσθετη ευελιξία για την καταβολή μερισμάτων (η διοίκηση επανέλαβε ότι ο δείκτης διανομής μερισμάτος είναι στο 20-30%) και άλλες πιθανές πρωτοβουλίες, με τη διοίκηση να σημειώνει ότι εξετάζει τις επαναγορές μετοχές.

Optima bank

Από την πλευρά της η Optima Bank επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου της Εθνικής ξεπέρασαν τις προσδοκίες, εξαιρουμένου του έκτακτου εξόδου των 60 εκατ. ευρώ, επαναλαμβάνοντας την σύσταση “αγορά”, με τιμή-στόχο τα 8 ευρώ.

Η Optima σημειώνει ότι η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με τον υψηλότερο δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 FL, την καλύτερη ποιότητα ενεργητικού (με τον χαμηλότερο δείκτη NPE, την υψηλότερη ταμειακή κάλυψη των NPEs), το υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο και το καλύτερο προφίλ ρευστότητας.

Σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με 0,77 φορές τον δείκτη P/TBV για φέτος, με discount 12% σε σχέση με τους ομολόγους της στην Ανατολική Ευρώπη.

Προσθέτει ότι η διοίκηση της τράπεζας επανέλαβε την πρόθεσή της για την καταβολή μερίσματος το 2023 ενώ εμφανίστηκε για πρώτη φορά θετική για επαναγορές μετοχών.

Η Optima bank σημειώνει ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1,24 δισ. ευρώ (μειωμένα κατά 570 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση) λόγω της συναλλαγής NPE. Έτσι, ο δείκτης NPE μειώθηκε κατά 174 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 3,7% και ο δείκτης ταμειακής κάλυψης NPE διευρύνθηκε κατά 110 μονάδες βάσης, από τρίμηνο σε τρίμηνο, στο 93,1%. Επίσης, προσθέτει ότι ο σχηματισμός οργανικών NPEs ήταν μηδενικός έναντι 100 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με τις ροές οργανικών NPEs να διαμορφώνονται στα 150 εκατ. ευρώ για φέτος, σημαντικά χαμηλότερα των προβλεπόμενων 350 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Η Optima σημειώνει επίσης ότι τα εγχώρια εξυπηρετούμενα δάνεια διευρύνθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ στα 28 δισ. ευρώ, ενώ και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 621 εκατ. ευρώ στα 56,3 δισ. ευρώ. Προσθέτει ότι οι προθεσμιακές καταθέσεις αντιπροσώπευαν το 18,7% της ελληνικής καταθετικής βάσης έναντι 17,8% το β’ τρίμηνο, ενώ οι επενδυτικοί τίτλοι μειώθηκαν κατά 121 εκατ. ευρώ σε 15,7 δισ. ευρώ.

Τέλος, επισημαίνει ότι η διοίκηση επανέλαβε την καθοδήγηση για καθαρή πιστωτική επέκταση των δανείων στο 1,0-1,5 δισ. ευρώ για το 2023, καθώς και την εκτίμηση για ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους το α’ τρίμηνο του 2024.

Related posts

Τράπεζες : H ιταλική «πίσω πόρτα» για την σωτηρία

banks

Τι θα σημαίνει για τους δανειολήπτες η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ

banks1

Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Τι βλέπει για κόκκινα δάνεια, αποτελέσματα, μετοχές

banks

Εθνική Τράπεζα: Προχωρά το σχέδιο μετασχηματισμού

banks

“Κόκκινα” στεγαστικά δάνεια 600 εκατ. ευρώ προς διαχείριση από την Εθνική Τράπεζα

banks

Τρ.Πειραιώς: Στα 229 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο, χωρίς τις προβλέψεις Covid-19

banks