27.5 C
Athens
July 2, 2022
Image default
BUSINESS

Π. Μυλωνάς: Το α’ τρίμηνο επιβεβαιώνει τους ετήσιους στόχους της ΕΤΕ

-

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου και οι ενδείξεις μέχρι τα μέσα Μαΐου επιβεβαιώνουν τους στόχους της Εθνικής Τράπεζας για το 2022, σύμφωνα με τον κ. Παύλο Μυλωνά, απαντώντας σχετικές ερωτήσεις από διεθνείς αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Οι στόχοι

Όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, παρά το αρνητικό περιβάλλον λόγω της ενεργειακής κρίσης, τα δεδομένα μέχρι σήμερα και τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου δείχνουν ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για αύξηση κερδοφορίας κατά 9% το 2022, καθαρή πιστωτική επέκταση 1,5-2 δισ. ευρώ, μείωση των κόκκινων δανείων κάτω του 6% και διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στα επίπεδα του 15-16%. Παρέπεμψε στους ετήσιους στόχους που είχε επικοινωνήσει η ΕΤΕ στους επενδυτές για το 2022 κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2021, τον Μάρτιο.

Μέρισμα

Υπενθυμίζεται ότι για το μέρισμα, ο κ. Μυλωνάς είχε απαντήσει τότε ότι στόχος της Τράπεζας είναι η διανομή μερίσματος από τα κέρδη για του 2022 (το 2023). Ωστόσο, είχε διευκρινίσει ότι το ποσοστό αρχικά θα είναι μικρό, της τάξης του 15%, υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ακρίβεια-επιπτώσεις

Στην ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο υψηλός πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση και η χαμηλότερη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την άνοδο επιτοκίων, ο κ. Μυλωνάς απάντησε ότι οι θετικές επιπτώσεις από το 2021, το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, το Ταμείο Ανάκαμψης, οι υψηλές καταθέσεις και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης θα αντισταθμίσουν τις απώλειες από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω υψηλών τιμών.

Κόκκινα δάνεια

Ωστόσο, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τα στοιχεία αναφορικά με τη δημιουργία κόκκινων δανείων και δεν υποτιμά τους κινδύνους. Για αυτό το λόγο διατηρεί τις προβλέψεις και το κόστος κινδύνου υψηλότερα αναλογικά με το απόθεμα των κόκκινων δανείων που μειώθηκε περαιτέρω στο α’ τρίμηνο.

Επιμένοντας στο ίδιο θέμα οι αναλυτές, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ανέφερε ότι στο α’ τρίμηνο το απόθεμα των κόκκινων δανείων έπεσε στα 2 δισ. από 2,1 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη NPE να πέφτει από το 6,9% στο 6,5%. Στο πρώτο τρίμηνο, η δημιουργία νέων κόκκινων δανείων ανήλθε σε 91 εκατ. ευρώ, αλλά οργανική (ρυθμίσεις, ανακτήσεις κά) και μη οργανική μείωση (πωλήσεις, διαγραφές κλπ) υπήρξε καθαρή μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 127 εκατ. ευρώ. Σε σχετική ερώτηση για τις προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η διοίκηση της ΕΤΕ ανέφερε ότι η τάση προβλέπεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του α’ τριμήνου.

Επιτοκιακά έσοδα

Στη μείωση των κόκκινων δανείων συνάβαλε και η τιτλοποίηση Frontier και άλλες πωλήσεις δανείων εκτός του σχήματος Ηρακλή, οι οποίες, ταυτόχρονα περιόρισαν επιτοκιακά έσοδα, παρά την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης κατά 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η τιτλοποίηση Frontier κόστισε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα στο επιτοκιακό περιθώριο. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη την ισχυρή ζήτηση για δάνεια, κυρίως επιχειρηματικά, η ΕΤΕ διατηρεί τον ετήσιο στόχο για καθαρή εκταμίευση δανείων 1,5-2 δισ. το 2022. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε νέες εκταμιεύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ. Μάλιστα, στους αναλυτές αναφέρθηκε ότι στο β’ τρίμηνο μέχρι τα μέσα Μαΐου, υπήρξαν νέες εκταμιεύσεις δανείων 0,8 δισ., πάλι με πρωταγωνιστές τα επιχειρηματικά δάνεια, κυρίως σε κλάδος της ενέργειας, του τουρισμού και της μεταποίησης. Δυναμική εμφανίζεται και στη λιανική τραπεζική, κυρίως στα στεγαστικά δάνεια, όπου αναμένεται ενίσχυση τα επόμενα τρίμηνα.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στην κερδοφορία από την ενεργειακή κρίση, τη χαμηλότερη ανάπτυξη και την αύξηση των επιτοκίων, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι από την πλευρά των κινδύνων δεν αναμένεται μεταβολή, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις αντισταθμίζονται από τις θετικές. Σε ό,τι αφορά στα επιτόκια, η ΕΤΕ υπολογίζει ότι η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,5 της μονάδας (από -0,5% στο 0%), τα επιπλέον έσοδα για την Τράπεζα θα είναι 80 εκατ. ευρώ. Επιπλέον άνοδος επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης (από 0% στο 0,5%) οδηγούν σε επιπλέον έσοδα κατά 120 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα έσοδα από προμήθειες, η μεγάλη άνοδος το α’ τρίμηνο κρίνεται από την ΕΤΕ διατηρήσιμη, καθώς πρόκειται να ενισχυθεί τα επόμενα τρίμηνα κυρίως από τη διαχείριση επενδύσεων.

Έκτακτα αποτελέσματα

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με έκτακτες επιδράσεις στα αποτελέσματα και τα κεφάλαια, ο κ. Μυλωνάς διευκρίνισε ότι υπάρχουν εκείνες του Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC, ενώ στα επόμενα τρίμηνα θα αποτυποθεί και η συναλλαγή της πώλησης του συστήματος καρτών και της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO.

Κεφάλαια

Ειδικότερα, από την κερδοφορία, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσεις, ενώ από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά 40 μονάδες βάσεις. Αρνητικά κατά 50 μονάδες βάσεις επέδρασε η μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας και άλλες τεχνικές προσαρμογές. Θετικά κατά 90 μονάδες βάσεις θα επιδράσει στα κεφάλαια η συναλλαγή με την EVO (φτάνοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,2% το 2022), ενώ υπάρχει περιθώρια για άντληση κεφαλαίων (200 μονάδων βάσης). Η άντληση κεφαλαίων θα εξαρτηθεί και από τις συνθήκες της αγοράς. Στα έκτακτα κέρδη των 152 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο περιλαμβάνεται και η επίπτωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το κόστος στα κεφάλαια από το Frontier είχε αποτυπωθεί την προηγούμενη χρήση. Μέσα στο 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη τιτλοποίηση Frontier υψους 900 εκατ. ευρώ.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα το α’ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 1% κυρίως ως αποτέλεσμα του περιορισμού του κόστους προσωπικού και αριθμού καταστημάτων. Σημειώνεται ότι στη μείωση αυτή έχει περιληφθεί και το υψηλότερο κόστος λόγω του προγράμματος εθελουσίας.

Έτσι, όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, θα επιτευχθεί ο στόχος του τριετούς σχεδίου που προβλέπει αύξηση κερδοφορίας (δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ή ROE) κατά 10% και μείωση του λόγου έξοδα προς έσοδα κάτω του 50%.

Διαβάστε ακόμα:

* Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά από φόρους €360 εκατ. στο τρίμηνο

Related posts

Βόλος: Οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για επιστροφή στη νέα κανονικότητα

banks

Χαλκιδική: Αίτημα για ταυτόχρονη καταβολή παραβόλου και εργοσήμων για εργάτες γης 

banks

Talk of the market: Οι ανακοινώσεις της MSCI επισκιάζουν την αγορά

banks

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

banks

Ομιλος Obrela: Τα επόμενα σχέδια Λάτση- Ταμβακάκη μετά την Encode

banks

JYSK: Επεκτείνει το δίκτυό της στην Ελλάδα

banks