26 C
Athens
April 15, 2024
Image default
ECONOMY

ΣΔΟΕ: Στο φως σωρεία παραβάσεων το α΄ τρίμηνο 2024

Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ στο πρώτο 3μηνο του 2024.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Europol, εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου, με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία & Λουξεμβούργο.

Ενδεικτικά, οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων από 1/1/2024 μέχρι και σήμερα από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής & Μακεδονίας έχουν ως εξής:

Κύκλωμα εικονικών εταιρειών

Στο πλαίσιο εκτέλεσης εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε η ίδρυση πλήθους εικονικών – ανύπαρκτων επιχειρήσεων, με φερόμενους διαχειριστές και μέλη τους «αχυρανθρώπους», άτομα που λόγω της προσωπικής τους κατάστασης ήταν αδύνατο να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ήταν εξαιρετικώς δύσκολο ή και αδύνατο να εντοπιστούν.

Συνολικά, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον 7 νομικές οντότητες και 17 φυσικά πρόσωπα. Η δράση τού εν λόγω πλέγματος εικονικών επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό την οικειοποίηση αναλογούντων φόρων και συνακόλουθα την πρόκληση κακουργηματικής οικονομικής ζημίας στο Δημόσιο, μέσω της έκδοσης εικονικών παραστατικών.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατόμων που είχαν κομβικό-καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και άλλων που είχαν τον ρόλο να εντοπίζουν και να στρατολογούν τους δυνητικούς «αχυρανθρώπους».

Από τη διαπιστωθείσα δράση τους, προέκυψαν απώλειες στα δημόσια έσοδα από έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών και κατά συνέπεια μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ της τάξης των 7.343.893 €.

Επίσης, προέκυψαν και απώλειες λόγω της μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Τέλος, συνολικά, για τις επιχειρήσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι έχουν μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού ποσού 63.735.210 €.

Έλεγχοι επιδοτήσεων επιχειρήσεων

Το ΣΔΟΕ διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού Νόμου, διαπιστώνοντας τα ακόλουθα:

Εντοπίστηκε βιομηχανική επιχείρηση η οποία δεν τήρησε τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Με αφορμή το γεγονός ότι η επιχείρηση διέκοψε την παραγωγική της διαδικασία πριν την 5ετία που ορίζει ο αναπτυξιακός νόμος, έγινε ανάκτηση επιδότησης ύψους άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ξενοδοχειακή μονάδα στη Θεσσαλία έλαβε επιδότηση, λαμβάνοντας εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 760.000 €. Για την εν λόγω υπόθεση παραδόθηκε ήδη πορισματική αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Έλεγχοι για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 9 Ν. 4490/2017)

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης ή μερικώς και πλημμελώς δηλωθείσας εργασίας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε 273 επιχειρήσεις, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 32 παραβάσεις αδήλωτης εργασίας και 147 παραβάσεις υποδηλωμένης εργασίας.

Για τις παραβάσεις αυτές, που επιφέρουν πρόστιμα άνω των 500.000 €, συντάχθηκαν και απεστάλησαν εκθέσεις ελέγχου στους αρμόδιους φορείς.

Έλεγχοι Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρο 20 Ν.4557/2018)

Στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπου προβλέπεται ότι είναι αναγκαίο να ταυτοποιείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τη νομική οντότητα ή ασκεί έλεγχο επ’ αυτής, πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΟΕ έλεγχος σε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης στον Ν. Αττικής και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 € για μη τήρηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην έδρα ή τη νόμιμη εγκατάσταση.

Επίσης, σε 217 επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 26 παραβάσεις, που αφορούσαν σε μη υποβολή δήλωσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και μία παράβαση για εκπρόθεσμη υποβολή. Επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιμα συνολικής αξίας 200.000 €.

Λαθρεμπόριο – νοθεία – δειγματοληψίες

Στο πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων για την καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων και ειδικότερα για την καταπολέμηση παραβάσεων, που εντοπίζονται στην παραγωγή και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης, εμφιάλωσης λαθραίου οινοπνεύματος νοθευμένου και μη κανονικού με παραποιημένα σήματα νόμιμων εμφιαλωτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 77 επιχειρήσεις, στις οποίες διενεργήθηκαν 140 δειγματοληψίες και διαπιστώθηκαν 4 παραβάσεις διακίνησης μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, ενώ εκκρεμούν οι απαντήσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δειγματοληψιών.

Έλεγχοι απάτης & φοροδιαφυγής

Από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 11 επιχειρήσεις στον νομό Θεσσαλονίκης με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο μέσω courier και με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, διαπιστώθηκε κατά τα έτη 2020-2021 απόκρυψη φορολογητέας ύλης λόγω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 753.066,00 €.

Επίσης, σε έλεγχο σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «Γραφείο εύρεσης εργασίας» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών απόκρυψη φορολογητέας ύλης ύψους 209.482 €, ενώ σε άλλο έλεγχο εντοπίστηκε απόκρυψη ύψους 74.800 €.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν πληροφοριακές εκθέσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

Συνεργασία με Europol – Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος απάτης

Αξιοποιώντας πληροφόρηση μέσω του δικτύου Europol, διενεργήθηκε έρευνα σε κάτοικο της Βορείου Ελλάδας, για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα απάτης μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα, το διεθνές αυτό κύκλωμα, υποσχόμενο επενδύσεις με υψηλή απόδοση, παρείχε παραποιημένα έγγραφα, αποσπώντας χρηματικά ποσά, τα οποία, κατόπιν άρσης τραπεζικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι κατέληξαν σε τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό αποσπάστηκαν συνολικά ποσά άνω των 500.000 € σε τελικούς αποδέκτες στη Γκάνα. Η εν λόγω υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & Αμοιβαίας Συνδρομής της ΓΔ ΣΔΟΕ προς περαιτέρω αξιοποίηση.

Έλεγχοι διακίνησης απομιμητικών

Ελέγχθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα επιχειρήσεις που διακινούσαν προϊόντα παραποιημένα-απομιμητικά και πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις που αφορούσαν 1.583 απομιμητικά προϊόντα συνολικής αξίας 310.000 €.

Επίσης, ελέγχθηκαν 5 εταιρίες courier σε Αχαΐα & Αττική, από τις οποίες κατασχέθηκαν 8.107 αποστολές δεμάτων τα οποία στερούνταν νόμιμων παραστατικών, εκ των οποίων τα 1.700 δέματα περιείχαν αποκλειστικά απομιμητικά προϊόντα (παπούτσια, ενδύματα, τσάντες πορτοφόλια και αρώματα).

Ερευνώνται οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών που εισπράχθηκαν από αντικαταβολές, που αντιστοιχούν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Related posts

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Το σχέδιο για το Κτηματολόγιο

banks

Πώς βλέπουν οι οίκοι τη νέα κυβέρνηση και τις προοπτικές της Ελλάδας

banks

Υπ. Παιδείας: ΕΣΠΑ και δωρεές άνω των 24 εκ. ευρώ για τεχνολογικό εξοπλισμό στην εκπαίδευση

banks

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τέλος η οριζόντια επιδότηση- Στα ύψη η τιμή του λόγω του ράλι στις διεθνείς αγορές

banks

Γ. Στουρνάρας: Σημαντικές για την οικονομία οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών

banks

9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: 1.000 ομιλητές από 70 χώρες θα ανταλλάξουν θέσεις και προτάσεις για τη «Μεγάλη Μετάβαση»

banks