23.7 C
Athens
June 16, 2021
Image default
COVER STORY

Χαλαρότερα κριτήρια χρηματοδότησης προτείνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Να επεκτείνουν την αναδιάρθρωση χρεών προς τις βιώσιμες επιχειρήσεις οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. αλλά και να αλλάξουν οι κανόνες βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις θεωρούνται bancable ζητάει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία στην οποία μετείχε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε σχετική τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή.

Συγχρόνως οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες ζητούν να αρθούν οι περιορισμοί στα μερίσματα προκειμένου να καταφέρουν να αντλήσουν κεφάλαια ώστε να χρηματοδοτήσουν τις βιώσιμες επιχειρήσεις στη μετά covid εποχή.

Η Ένωση ζητά πιο συγκεκριμένα την προσωρινή αύξηση του ορίου της καθαρής παρούσας αξίας για την αναδιάρθρωση του χρέους από 1% σε 5% κάτι το οποίο όπως αναφέρει στα συμπεράσματά της θα επέτρεπε σε πολλές βιώσιμες επιχειρήσεις να περάσουν από τη μεταβατική περίοδο προς την οικονομική ανάκαμψη.

Ομοίως, η αναβολή και η αναθεώρηση της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (SA-CCR) είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποφυγή αύξησης του κόστους αντιστάθμισης για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ζητούν αλλαγή στους κανόνες βάσει των οποίων κάποιες εταιρίες μπορούν να θεωρηθούν χρηματοδοτήσιμες.

Το θέμα είναι πολύ μεγάλης σημασίας για όλες τις χώρες στις οποίες ενεργοποιούνται πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως άλλωστε και η χώρα μας.

Κάτω από αυτήν την λογική το συμβούλιο ρευστότητας του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Απαιτείται η μετατόπιση των υφιστάμενων μέτρων από την στήριξη της ρευστότητας προς τη βελτίωση της φερεγγυότητας των βιώσιμων επιχειρήσεων αναφέρει στα συμπεράσματά της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Στα ίδια συμπεράσματα η Ομοσπονδία αναφέρεται στον ανταγωνιστικό ρόλο των τραπεζών και στο γεγονός πως

Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Ευρώπη χωρίς σημαντική επίπτωση στους υφιστάμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Το ΔΣ της ΕΤΟ υπογράμμισε, επίσης, την αδήριτη ανάγκη να υπάρξει πολιτική βούληση, ώστε να εξασφαλιστεί η «ομαλή προσγείωση» στη νέα κανονικότητα και εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη δέσμευση των κυβερνήσεων να αποφύγουν το λεγόμενο cliff edge.

Η άμεση ανταπόκριση των κυβερνήσεων σε συνδυασμό με τη θετική συμβολή των τραπεζών συνέδραμαν στη διασφάλιση ρευστότητας και την παροχή πίστωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης.

Αυτό μας έδειξε ότι όταν οι ρυθμιστικές αρχές, οι τράπεζες, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι Κεντρικές Τράπεζες συνεργάζονται, υπάρχει αποτελεσματικότητα.

Επίσης η Ομοσπονδία ζητά:

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσέλκυση κεφαλαίων από τις τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η οικονομία, οι προσωρινοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν ως προς τη διανομή μερισμάτων πρέπει να αρθούν.

Η ρυθμιστική και κανονιστική μεταρρύθμιση κατέστησε το τραπεζικό σύστημα περισσότερο ανθεκτικό.

Ωστόσο, το σχετικό κόστος έχει αυξηθεί. Καθώς η Ευρώπη μόλις άρχισε να ξεπερνάει την τρέχουσα πανδημική κρίση, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια σαφής και ολιστική καταγραφή του βάρους που έχει επωμιστεί το τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κανονιστικών/εποπτικών απαιτήσεων και απαιτήσεων εξυγίανσης που έχουν υιοθετηθεί την τελευταία δεκαετία.

Η άσκηση αυτή θα επιτρέψει στα αρμόδια (για θέματα ρυθμιστικής παρέμβασης και εποπτείας) θεσμικά όργανα να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου πλαισίου κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, καθώς και το βαθμό ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον είναι αναγκαίος ο επανακαθορισμός του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστούν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών και να επισπευσθούν οι ενέργειες για τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.

Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις μεγάλες επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Big Techs).

Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας η πλήρης εφαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με συνεκτικό και αναλογικό τρόπο, σε συνδυασμό με τα απαραίτητα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στο τραπεζικό σύστημα για τη στήριξη επιχειρήσεων προς την πράσινη μετάβασή τους.

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά επανόδου, οι κοινές προσπάθειες στον αγώνα για την καταπολέμηση του «βρώμικου» χρήματος, θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα. Οι Τράπεζες δηλώνουν για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος τη σχετική δέσμευσή τους και στηρίζουν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ενισχυμένη πανευρωπαϊκή προσέγγιση του θέματος.

Η Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΟ, κα Ana Botín, δήλωσε:

«Η ώρα για δράση έφτασε. Παροτρύνουμε τους φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») να λάβουν γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσουν την οικονομική ανάκαμψη. Ως τραπεζικό σύστημα, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ισχυρές τράπεζες υποστηρίζουν τις ισχυρές οικονομίες. Μετά το πέρας της πανδημικής κρίσης, το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για ένα ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα που είναι ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο και κατάλληλα προετοιμασμένο να υποστηρίξει τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία».

Related posts

Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Τι βλέπει για κόκκινα δάνεια, αποτελέσματα, μετοχές

banks

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ:€146 εκατ. κέρδη προ φόρων το 9μηνο 2019

banks

Morgan Stanley: Οι τιμές-στόχοι για τις τράπεζες

banks

Η ύφεση λόγω κορονοϊού δεν θα θυμίζει 2008 και 1929, αλλά Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

banks

Alpha Bank: Τα μαθήματα του 2020 – Οι καταλύτες, οι ευκαιρίες και οι προοπτικές του 2021

banks

HSBC: Τι βλέπει για τις 4 ελληνικές τράπεζες

banks