19.2 C
Athens
October 19, 2021
Image default
COVER STORY

BlackRock: Πολύ αργοί οι ρυθμοί προσαρμογής των τραπεζών στο ESG

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς στην ενσωμάτωση των ρίσκων ESG και η κατανόηση των κινδύνων που πηγάζουν από την έκθεση τους στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση είναι περιορισμένη, επισημαίνει η BlackRock σε μελέτη που της ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η μελέτη θα βοηθήσει στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των κινδύνων αυτών στους κανόνες μακροπροληπτικής πολιτικής.

Το πόρισμα της έκθεσης 273 σελίδων είναι ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση από την πλευρά των εποπτικών αρχών και επιτάχυνση από τις τράπεζες.

Η Κομισιόν επικρίθηκε για την ανάθεση της μελέτης στη BlackRock λόγω της συμμετοχής της ως επενδυτή σε πολλές τράπεζες.

H κριτική επικεντρώθηκε στην παράβλεψη πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων με την ανάθεση της μελέτης στο συμβουλευτικό βραχίονα FMA (Financial Markets Advisory) της BlackRock που είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσίας στον κόσμο με ενεργητικό υπό διαχείριση ύψους $7,8 τρις.

«Παρά τις προσπάθειες των τραπεζών και των εποπτικών αρχών, ο ρυθμός υλοποίησης ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική ενσωμάτωση των κινδύνων ESG στη διαχείριση ρίσκου, στην μακροπροληπτική εποπτεία, στην επιχειρηματική στρατηγική και την επενδυτική πολιτική των τραπεζών πρέπει να επιταχυνθεί», είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η μελέτη.

Με αυξανόμενο βαθμό οι τράπεζες δέχονται πιέσεις από θεσμικούς επενδυτές και ακτιβιστές για τον ρόλο τους στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ιδιαίτερα για το ρόλο τους στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων υψηλών εκπομπών στους κλάδους ενέργειας και κοινής ωφέλειας.

Ενδεικτικό ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων της τράπεζας την Τρίτη.

«Οι εκδηλώσεις κλιματικής αλλαγής καθιστούν άμεση την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πλέγματος κριτηρίων ESG σε όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Τα κριτήρια ESG αποτελούν βασική συνιστώσα της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, δεσμευθήκαμε για την ανάληψη σειράς κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων».

Μεταξύ των συμπερασμάτων της μελέτης είναι και η ανάγκη ανάπτυξης ενός πιο περιεκτικού ορισμού των κινδύνων ESG με μετρήσιμους στόχους και πιο φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα.

«Συχνά οι παράγοντες ESG ενσωματώνονται μόνο επιφανειακά στις πολιτικές χρηματοδότησης, στις διαδικασίες αιτήσεων δανειοδότησης και στον επιμελή έλεγχο, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλού κινδύνου» επισημαίνει η μελέτη. «Πολλές φορές η κάλυψη είναι περιορισμένη, όπως στην περίπτωση συμβουλευτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων άντλησης κεφαλαίων».

Η ενσωμάτωση των κινδύνων ESG στα μοντέλα ρίσκου και στα stress τεστ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και οι περισσότερες τράπεζες δεν τους έχουν ακόμη ενσωματώσει στις εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς ρίσκου.

H BlackRock ίδρυσε την FMA τον Απρίλιο του 2008 όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση ώστε να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο. Η δραστηριότητα της είναι ανεξάρτητη από την κύρια δουλειά του ομίλου που είναι το asset management.

Related posts

Δάνεια 11 δισ. διαγράφουν οι τράπεζες

banks

ΤτΕ: Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου οργανικής κερδοφορίας μια από τις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

banks

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων

banks

Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε 1,9 φορές η προσφορά

banks

20 δισ. νέες χορηγήσεις την προσεχή τετραετία

banks

Τράπεζες: Διπλάσια επιχειρηματικά δάνεια χορήγησαν τον Απρίλιο 

banks