32 C
Athens
May 27, 2022
Image default
COVER STORY EUROBANK

EUROBANK:Πτώση 21,2% στα καθαρά κέρδη 

eurobank:-Υψηλός-πληθωρισμός-το-πρώτο-τρίμηνο

Πτώση 21,2% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εμφάνισε η τραπεζα για την χρήση του 20.

Η τράπεζα για να μπορέσει να εξωραΐσει τον ισολογισμό της και να καλύψει την κατά 12,3% πτώση των λειτουργικών της Εσόδων (-268 εκ.) μείωσε κατά 154 εκατομμύρια ευρώ τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 328 εκατομμύρια εκ των οποίων τα 259 εκατομμύρια προήλθαν από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό οι οποίες αναμένεται στην τρέχουσα χρήση να συρρικνωθούν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεων που θα έχουν οι κυρώσεις της Δύσης στο Κυπριακό τραπεζικό σύστημα. 

Στην εγχώρια αγορά η τράπεζα μείωσε περαιτέρω το ποσοστό χρηματοδότησης των  μικρών επιχειρήσεων κατά 700 εκατομμύρια περίπου ενω τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 12,3% σε €1.904εκ. το 2021

Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €900εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €424εκ. το 2021, με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 8,2%. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε από 14,0% το 2020 σε 6,8% το 2021, καθιστώντας τη Eurobank την 1η ελληνική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη. Επίσης, οι κεφαλαιακοί δείκτες ενισχύθηκαν περισσότερο του αναμενομένου, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές «Mexicο», «Wave» και «Triangle». Κατά συνέπεια, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 16,8%7 και ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή των όρων της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 13,6%7, έναντι πρόβλεψης 12,8%. 

 • καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,1% το 2021 σε €1.321εκ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των NPEs χαρτοφυλακίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,84% το 2021, από 2,03% το 2020.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση ανήλθαν σε €456εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις χορηγήσεις δανείων και τη διαχείριση περιουσίας. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2021, έναντι 58 μονάδων βάσης το 2020.
 • Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά  έσοδα να αυξηθούν κατά 2,5% σε €1.776εκ. το 2021. Τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν σε €128εκ. το 2021, από €439εκ. το 2020, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από κέρδη ομολόγων. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 12,3% σε €1.904εκ. το 2021.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,8% στα €876εκ. με το δείκτη κόστουςεσόδων να παραμένει σταθερά κάτω του 50% στο 46,0%.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2021 στα €900εκ.
 • Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 21,1% το 2021 σε €1.028εκ., λόγω χαμηλότερων λοιπών εσόδων.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €418εκ. το 2021 και αντιστοιχούσαν σε 111 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, καθώς ο σχηματισμού νέων NPEs ήταν σημαντικά χαμηλότερος του αναμενομένου. 
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 64,9% έναντι του 2020 σε €482εκ.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €585εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €424εκ. το 2021.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €148εκ. το 2021. Τα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 7,5% και ανήλθαν σε €259εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,0% σε €186εκ. το 2021.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,8% στο τέλος του 2021, καθιστώντας τη Eurobank την 1η τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά €2,9δισ. το 2021 και διαμορφώθηκαν σε €2,8δισ. Η κάλυψη των  NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 69,2%. 

 • Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,5%8 και 16,8%8 στο τέλος του 2021, αυξημένοι κατά 60 και 50 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του 2020. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ  αυξήθηκε κατά 160 μονάδες βάσης το 2021 και διαμορφώθηκε σε 13,6%8, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης του αναμενομένου κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές «Mexicο», «Triangle» και «Wave». Η δεσμευτική συμφωνία με την Worldline B.V. για την πώληση 80% των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (Project «Triangle») συνεισφέρει θετικά 80 μονάδες βάσης στο δείκτη κεφαλαίων και η συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους €1,7δισ. (Project «Wave») συνεισφέρει 40 μονάδες βάσης. Η σημαντική μείωση των NPEs το 2021 σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων οδήγησαν στη βελτίωση του δείκτη Texas από 63% το 2020 σε 36% το 2021. 
 • Το           σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €39,9δισ. στο τέλος του 2021.
 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €7,8δισ. το 2021. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά σε ετήσια βάση κατά €1,5δισ. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €40,8δισ. στο τέλος του 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,1δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια        διαμορφώθηκαν σε €22,4δισ., τα στεγαστικά σε €10,1δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,2δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €5,9δισ. το 2021. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου  και όψεως ανήλθαν σε €40,6δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €12,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,2%, από 79,1% το 2020. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας  βελτιώθηκε και αυτός σε 152,4% το 2021, από 123,7% το 2020.
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη20212020Μεταβολή
Καθαρά Έσοδα από Τόκους€1.321εκ.€1.349εκ.-2,1%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών€456εκ.€384εκ.18,7%
Λειτουργικά Έσοδα€1.904εκ.€2.172εκ.-12,3%
Λειτουργικά Έξοδα€876εκ.€869εκ.0,8%
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων€900εκ.€865εκ.4,1%
Κέρδη προ Προβλέψεων€1.028εκ.€1.303εκ.-21,1%
Προβλέψειςγια Πιστωτικούς Κινδύνους€418εκ.€572εκ.-26,9%
Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη€482εκ.€292εκ.64,9%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη€424εκ.€538εκ.-21,2%
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων€328εκ.-€1.215εκ.

Related posts

Η Eurobank συμμετέχει στο «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης»

banks

Eurobank ESG Deposits: 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων

banks

Φ. Καραβίας: Στο 10% φέτος η ύφεση

banks

Mείωση “κόκκινων” δανείων άνω των 13 δισ. ευρώ

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Καμία απόφαση μέχρι στιγμής για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

banks

Deutsche Bank: Αυξάνει τις τιμές-στόχους των τραπεζών

banks