23.7 C
Athens
June 16, 2021
Image default
COVER STORY

Tράπεζες:Σε βάση δεδομένων όλο το ιδιωτικό χρέος

Η βάση δεδομένων του ιδιωτικού χρέους θα αποτελέσει το κλειδί με το οποίο οι τράπεζες θα ξεκλειδώσουν τα ταμεία τους για μεγαλύτερο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Η ίδρυση Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων έχει στόχο την ενίσχυση της παροχής πιστώσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσα από (α) περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα (β) μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (γ) αυξημένη ρευστότητα και αποτελεσματικότητα της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων

Και όλο αυτό θα αποτελέσει έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το οποίο άλλωστε θα χορηγηθούν και τα κονδύλια για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Επιχειρείται λοιπόν μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις  η ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υποστηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της χρηματοδότησης εταιριών  και ιδιωτών για να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες.

Αυτή η κατεύθυνση συνδέεται με συγκεκριμένες συστάσεις της Commission για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αλλά και την αντιμετώπιση των αδυναμιών της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Μετά την αποτελεσματική μείωση που επιτεύχθηκε στα κόκκινα δάνεια των τραπεζών θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι πληροφορίες που μπορούν να αντλούν συνολικά οι τράπεζες για το ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε σχέση με τα πιστοληπτικά τους προφίλ.

Όπως αναφέρεται και στο σχέδιο που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω ενός συνεκτικού συνόλου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ο πρωταρχικός στόχος είναι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και η ενίσχυση των κεφαλαιαγορών. Οι διαρθρωτικές αλλαγές σε αυτούς τους δύο τομείς όχι μόνο ενισχύουν την ανάπτυξη αλλά επίσης αυξάνουν την οικονομική ανθεκτικότητα της Ελλάδας στην περίπτωση μελλοντικών σοκ.

Ήδη με το νέο πτωχευτικό κώδικα για τη δεύτερη ευκαιρία το θέμα του ιδιωτικού χρέους αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικότητα.

Η κοινωνική συνοχή διασφαλίζεται μέσω ενός συνόλου πολιτικών οι οποίες αποσκοπούν στο να ωφελήσουν τους πιο ευάλωτους.

Η ψήφιση του ενιαίου πλαισίου φερεγγυότητας, μια κύρια μεταρρύθμιση, ακολουθείται από την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, δημοσίου γραφείου πιστώσεων, κεντρικού μητρώου πιστώσεων και παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης που  θα χρησιμεύσουν στην κάλυψη μερικών από τα υπάρχοντα πληροφοριακά κενά τα οποία εμποδίζουν σήμερα την επιτυχή ροή πιστώσεων και την παρακολούθηση κινδύνων.

Από τη μία λοιπόν οι τράπεζες διασφαλίζουν με τρόπο απόλυτο την πληροφόρηση που χρειάζονται για να χρηματοδοτήσουν τους πελάτες τους ενώ συγχρόνως θα πρέπει να αναπτύξουν και οι ίδιες αποτελεσματικά τη δυνατότητα να του χρηματοδοτήσουν κάτι για το οποίο θα ελεγχθούν.

Αυτό  υλοποιείται με την ίδρυση Παρατηρητηρίου Πιστοληπτικής Επέκτασης για την συλλογή δεδομένων που αφορούν στη ρευστότητα που παρέχεται από τράπεζες (δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα) σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το έργο θα βοηθήσει τις δημόσιες πολιτικές προώθησης νέων δανείων για την αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας.

Η  υλοποίηση της στρατηγικής της παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους θα διασφαλίσει, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων, μεταξύ άλλων: την άρση της ασύμμετρης πληροφόρησης αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος, την προστασία ευάλωτων ομάδων ιδιωτών και επιχειρήσεων, την επιτάχυνση των εκκαθαρίσεων μη βιώσιμων επιχειρήσεων ή ιδιωτών που οδεύουν προς πτώχευση αλλά και την δημιουργία ενός συστήματος που θα επιτρέπει την παρακολούθηση και την ομαλή και έγκαιρη διευθέτηση ζητημάτων ιδιωτικού χρέους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επιπλέον  οι κεφαλαιαγορές της Ελλάδας πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, μέσω του δραστικού ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μέσω της κωδικοποίησης του πλαισίου της κεφαλαιαγοράς και της αναθεώρησης σχετικών νόμων και διατάξεων, καθώς και δημιουργία/ ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων της.

Related posts

Αναβάθμιση ελληνικών τραπεζών από τον οίκο S&P

banks

Credit Suisse: Αντοχές στην πανδημία έδειξαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες – Τι λέει για τις ελληνικές

banks

«Ψήφο εμπιστοσύνης» σε Εθνική και Πειραιώς

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Στόχος να χορηγεί 1 στα 3 δάνεια της αγοράς

banks

Fitch: «Βλέπει» νέες αναβαθμίσεις για τις ελληνικές τράπεζες

banks

Η Ιταλία χαίρει μιας σπάνιας στιγμής τραπεζικής ευδαιμονίας

banks