18.7 C
Athens
October 5, 2023
Image default
BUSINESS

Καρέλια: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ»  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09ης Ιουνίου 2023, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίασή του στις 09 Ιουνίου 2023.

Ακολούθως, στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, τα οποία στην αυθημερόν συνεδρίαση της Επιτροπής, συγκροτήθηκαν σε σώμα. Επίσης, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09ης Ιουνίου 2023, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στην αυθημερόν συνεδρίασή της.

I. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09ης Ιουνίου 2023 για την εκλογή νέου εξαμελούς Δ.Σ. της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία απόφαση ελήφθη κατόπιν της κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 από 18.05.2023 εισήγησης του Δ.Σ. της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09ης Ιουνίου 2023, που υιοθέτησε στο σύνολό της την από 18.05.2023 αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Βικτωρία – Μαργαρίτα Γ. Καρέλια – Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

2) Ευστάθιος Γ. Καρέλιας – Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

3) Ανδρέας Γ. Καρέλιας – Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

4) Robin Derlwyn Joy – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Παρασκευή (Εύη) Γ. Χριστοφιλοπούλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09η.06.2028.

Τα ως άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, τις διατάξεις περί συγκρούσεως συμφερόντων, τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Επίσης, η νέα σύνθεση είναι σύμφωνη με το άρθρο 12 του Καταστατικού και πληροί τις διατάξεις του νόμου περί εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς έχει εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών για κάθε φύλο.

Ακόμα, τα πρόσωπα που ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ., ήτοι η κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου και ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως διαπιστώνεται αιτιολογημένα στην εκλογή τους, και η νέα σύνθεση πληροί τις διατάξεις περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς δύο από τα έξι μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συνεπώς δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο) και δεν είναι λιγότερα από δύο. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις αναγράφονται αναλυτικά στην απόφαση της Γ.Σ.

ΙI. Συγκρότηση της νέας Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09ης Ιουνίου 2023 αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους, και τα μέλη της να είναι τρία σε αριθμό.

Το ένα εξ αυτών να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., δεσμευόμενο το Δ.Σ. να αποδώσει την ιδιότητα αυτή στο πρόσωπο που θα ορίσει η Γ.Σ. ως μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου.

Το ένα μέλος να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το ένα μέλος να είναι τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επίσης, αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ., ήτοι να είναι πενταετής. Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση προέβη σε εκλογή των μελών στην Επιτροπή Ελέγχου, απόφαση που ελήφθη κατόπιν της από 18.05.2023 εισήγησης του Δ.Σ. της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09ης Ιουνίου 2023, που υιοθέτησε στο σύνολό της την από 18.05.2023 αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατόπιν τούτου, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

1) Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ. που πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020)

2) Robin Derlwyn Joy – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3) Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει την 09η.06.2028.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς τα δύο από τα τρία μέλη της, ήτοι οι Δημήτριος Λεβεντάκης και Ιωάννης Τσουκαρίδης είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επίσης, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή που αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα δύο εκ των οποίων είναι μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και το ένα μέλος είναι τρίτο πρόσωπο, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επίσης, ο Πρόεδρός της, ως τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ. που πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, πληροί επίσης τις προϋποθέσεις του νόμου.

Επιπλέον, τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει.

Επίσης, ένα τουλάχιστον μέλος, ήτοι ο Δημήτριος Λεβεντάκης, φορολογικός σύμβουλος – οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία στη λογιστική και στην ελεγκτική, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, και συνιστά το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Έλεγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ) του Ν. 4449/2017.

Τέλος, τα νέα μέλη δεν κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες και δεν διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις αναγράφονται αναλυτικά στην απόφαση της Γ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου.

ΙΙI. Συγκρότηση της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09ης Ιουνίου 2023 για την εκλογή νέου Δ.Σ. της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα. Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφίων της Εταιρείας, η θητεία των οποίων αποφασίστηκε ότι θα συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ., ήτοι ότι θα είναι πενταετής.

Τα νέα μέλη στη συνέχεια, στην αυθημερόν συνεδρίαση της Επιτροπής, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

1) Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

2) Παρασκευή (Εύη) Γ. Χριστοφιλοπούλου (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

3) Robin Derlwyn Joy (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λήγει την 09η.06.2028.

Τα ανωτέρω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, στο πρόσωπο του Ιωάννη Τσουκαρίδη και της Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, ενώ ο Πρόεδρός της, ως μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., κατά τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9), πληροί επίσης τις προϋποθέσεις του νόμου.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις αναγράφονται αναλυτικά στην απόφαση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Related posts

Εndeavor Greece: Σε κίνδυνο επιβράδυνσης 60% των επιχειρήσεων λόγω Covid-19

banks

Ημερίδα για την τεχνολογία, την ασφάλεια και την Πολιτική Προστασία – Β2Β επαφές με 13 γερμανικές επιχειρήσεις του κλάδου

banks

Συντονιστής σε ευρωπαϊκό έργο η SingularLogic

banks

«Προϊόν της Χρονιάς» το Bonus app της Alpha Bank

banks

Κομισιόν: Προτείνει νέους κανόνες για τη μείωση πλαστικών και χάρτινων συσκευασιών

banks

ΙΟΒΕ: Μειωμένες κατά 6,9% οι βιομηχανικές επενδύσεις το 2020

banks